Opening Bijenroute in Enschede met gratis bij-vriendelijke plantjes

Om wilde bijen door heel Enschede rond te laten vliegen, zijn er meer voedselplanten en nestplekken nodig. En de Enschedese achtertuinen en balkons zijn daar geschikt voor! Daarom wordt er een heuse bijenroute geopend van zo’n 4 kilometer. De gemeente geeft tijdens de opening gratis bij-vriendelijke plantjes weg. Het enige wat ze van Enschedeërs vragen, is een tegel uit de tuin.

De route wordt op 22 april geopend in het Abraham Ledeboerpark, op deze nationale Dag van de Aarde. Tussen 13.00 en 16.00 uur worden er 1.000 gratis bij-vriendelijke plantjes weggegeven in ruil voor een tegel uit de tuin. De bijenroute is een samenwerking tussen de Bijenvereniging Enschede, vereniging Wageler Samen en gemeente Enschede. Tijdens het lopen van de route komt jong en oud, online en offline, meer te weten over de wilde bijen die in en om Enschede leven. “Als Bijenvereniging richten wij ons vooral op de honingbijen bij ons Koetshuis. Deze worden daar door onze imkers verzorgd”, zo vertelt imker Rita Versteeg. “Van de 359 soorten wilde bijen in ons land wordt de helft met uitsterven bedreigd. In Enschede kennen we zo’n 160 soorten wilde bijen. De Enschedese Bijenvereniging zet zich actief in om het leefgebied van deze wilde bijen en honingbijen in en rond onze stad te verbeteren. We hebben met het idee voor een bijenroute de landelijke NBV-Biodiversiteitsprijs 2020 gewonnen. Met dit geldbedrag zijn langs de route nieuwe nestplekken en bijenhotels gemaakt en inheemse drachtplanten teruggezet. Ook het educatiepakket voor scholieren hebben we flink kunnen uitbreiden.” De wandelroute is te vinden in het Geoportaal van de Gemeente Enschede..

Gratis bij-vriendelijke plantjes voor in de tuin of op het balkon
Wilde bijen zijn sterk afhankelijk van wat wij mensen doen met de natuur om ons heen. Daarom helpen we deze bijen graag een handje. Inwoners van de gemeente Enschede kunnen 22 april tussen 13.00 en 16.00 uur gratis 2 bij-vriendelijke plantjes per persoon bij het Koetshuis in het Ledeboerpark ophalen en deze planten in hun tuin of in een pot op het balkon. Het zijn vaste planten, winterhard en komen ieder jaar weer prachtig tot bloei. Daarnaast wordt er gratis bloemenzaad uitgedeeld om nog meer bijen in tuinen of op balkons te verwelkomen.

Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit en minder droogte en wateroverlast
“Meer groen en minder tegels maken van Enschede een aantrekkelijke, duurzame stad”, aldus wethouder Marc Teutelink. “Enschede is namelijk gevoelig voor droogte omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van regenwater. Op groene plekken kan water in de grond zakken. Dit helpt tegen verdroging en wateroverlast, maar stimuleert natuurlijk ook de biodiversiteit. Daarom doen we als gemeente fanatiek mee aan het NK Tegelwippen en motiveren we inwoners om ook hun tegels weg te halen en er plantjes voor in de plaats te zetten. Zo ook, met deze actie. Zo wordt Enschede niet alleen groener, maar ook kleurrijker. En dat is weer goed voor bijen, vlinders en andere insecten.“

Dag van de Aarde: inspiratieactiviteiten voor meer biodiversiteit in de stad
22 april is ook de landelijke Dag van de Aarde. Naast de opening van de bijenroute in het Ledeboerpark kunnen jonge Enschedeërs daar ook hun eigen insectenhotel maken en kan jong en oud van alles te weten komen over bijen in en om Enschede in het Koetshuis. Ook staan de GroenBlauw Enschede tuincoaches bij Stoet (Pijpenstraat 15 in het stadscentrum) klaar om tuinadvies te geven en bloemzaden uit te delen aan inwoners.