Operatie Steenbreek actie: Tegel eruit, fruitstruik erin!

Op zaterdag 23 september organiseert Operatie Steenbreek Leeuwarden in samenwerking met Groei en Bloei en Wijkpanel Tjerkhiddes/Cambuursterhoek  een “Tegel eruit, fruitstruik erin” actie in de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek. Wie tussen 12.00 uur en 16.00 uur een tegel inlevert bij de Operatie Steenbreek-stand krijgt er een fruitstruik voor terug.

Op zaterdagmiddag kunnen bewoners de Steenbrekers aan de deur verwachten. Gewapend met kruiwagens en een schep komen zij hen een fruitstruik aanbieden in ruil voor een tegel uit de tuin. Samen gaan de initiatiefnemers de strijd aan tegen verstening in de wijk.

Datum/tijd: zaterdag 23 september van 12.00 tot 16.00 uur. Locatie:  Buurthuis Tjerkhiddes, Tjerk Hiddesstraat 52, Leeuwarden.

Operatie Steenbreek  Leeuwarden is één van de 51 gemeenten die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Uit onderzoek van de gemeente Leeuwarden blijkt dat de wijk Tjerkhiddes/Cambuursterhoek voor 77% uit verhard oppervlakte bestaat! Zie onderstaande afbeelding. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.