Operatie Steenbreek Boxtel van start

Vorig jaar heeft de gemeente Boxtel de deelnameovereenkomst van Operatie Steenbreek ondertekend. Zij willen hiermee graag iedereen enthousiast maken om de eigen tuin te vergroenen. Burgers die hun tuin vergroenen doen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Sinds de ondertekening van de deelnameovereenkomst zijn enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om te kijken welke acties binnen onze gemeente mogelijk zijn. Zaterdag 21 april vindt de eerste actie van de Werkgroep Operatie Steenbreek Boxtel plaats. Die dag organiseert de werkgroep van 11.00 tot 15.00 uur bij Winkelcentrum Selissenwal een infomarkt. Op deze dag brengen verschillende samenwerkingspartners zoals het Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, Tuincentrum Boxtel en natuurlijk de Werkgroep zelf de nadelige gevolgen van verstening onder de aandacht.

Lever een tegel in voor een tuinplant
Doel van de infomarkt is om inwoners bewust te maken van de gevolgen van verstening. Het verstenen heeft namelijk aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Meer groen in de tuin vermindert wateroverlast en helpt hittestress tijdens warmere en drogere perioden te voorkomen. Inwoners kunnen zaterdag 21 april tijdens de infomarkt een tegel of een steen uit de eigen tuin inleveren voor een tuinplant. Zo werken we mee aan meer groene tuinen en zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden.