Operatie Steenbreek en Entente Florale gaan samenwerking intensiveren

Stichting Entente Florale Nederland en de Stichting Operatie Steenbreek (SOS) gaan de samenwerking met elkaar vanaf heden versterken.

Om de komende jaren nog meer progressie te maken rondom de vergroening van de openbare en de particuliere ruimte is het meer dan zinvol om de handen in een te slaan. Voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek: ‘Door de bundeling van werkzaamheden alsook door gebruik te maken van elkaars kennis, communicatiemiddelen, netwerk en de aangesloten partners kunnen we een zo breed mogelijk publiek benaderen. Gezien de vele raakvlakken van beide organisaties kunnen we daarmee daadkrachtiger en op een onafhankelijke wijze de groenblauwe oplossingen voor zowel de particuliere als openbare ruimte voor het voetlicht brengen. De focus in deze samenwerking komt te liggen op de klimaatbestendige stad!’

Klimaatverandering
De klimaatbestendige stad is dan ook het thema waar de beide stichtingen zich op gaan concentreren. Met als centrale vraag: Hoe ga je met burger tot en met bestuurder en alle lagen die daarbij betrokken zijn, werken aan een stedelijk gebied dat aantrekkelijk is, en ook klimaatbestendig is ingericht. Jaap Spros, voorzitter van Entente Florale Nederland: ‘De noodzaak daartoe is groot, zeker nu vaststaat dat de intensiteit van de neerslag, alsmede de daarmee gepaarde kosten, in de laatste jaren flink is toegenomen.  De klimaatmodellen van het KNMI laten zien dat dit alleen maar toeneemt’.

Private en publieke ruimte
Entente Florale richt zich in deze samenwerking op de openbare ruimte (macro niveau) en Operatie Steenbreek op de private ruimte (micro niveau). Door de samenwerking bereiken beide stichtingen de totale doelgroep optimaal. 

Eigen accent
De samenwerking houdt concreet in dat er een gezamenlijk secretariaat wordt gevoerd dat als werkorganisatie kan worden beschouwd waarin beide stichtingen gelijkwaardig  zijn vertegenwoordigd. Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek blijven naast deze samenwerking hun kerntaken zelfstandig uitvoeren.

Nieuwe gemeenten
Gemeenten die recent zijn aangesloten bij Operatie Steenbreek zijn: Alphen aan den Rijn, Diemen, Leidschendam-Voorburg en Tilburg.

Totaal aangesloten gemeenten en waterschap

 1. Alphen aan den Rijn
 2. Amersfoort
 3. Den Haag
 4. Diemen
 5. Eindhoven
 6. Groningen
 7. Haarlem
 8. Leeuwarden
 9. Leiden
 10. Leiderdorp
 11. Leidschendam-Voorburg
 12. Maastricht
 13. Nijmegen
 14. Rijswijk
 15. Tilburg
 16. Zaanstad
 17. Waterschap Vallei en Veluwe