Operatie Steenbreek en Entente Florale gaan verder onder Stichting Steenbreek

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn vanaf 1 januari 2019 officieel samengegaan. De nieuwe organisatie heet vanaf nu Stichting Steenbreek.

De besturen van beide stichtingen zijn dit recent met elkaar overeengekomen. Lees ook in het vorige persbericht dat hierover is verstuurd wat de beweegredenen hiervoor zijn: Stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek willen samengaan.

Bestuur

Om de overgang voorspoedig te laten verlopen en om er voor te zorgen dat de opgedane ervaringen, netwerken en kennis aan boord blijven, wordt er een nieuw bestuur gevormd. In dit nieuwe bestuur, dat zal bestaan uit een Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, nemen personen van onder andere Entente Florale en Operatie Steenbreek zitting. Daarnaast wordt het bestuur aangevuld met een aantal nieuwe personen. De huidige secretaris Roel van Dijk blijft als algemeen secretaris betrokken als verantwoordelijke voor de uitvoering.

Activiteiten

De activiteiten die voorheen door beide stichtingen werden uitgevoerd, worden door de nieuwe stichting voortgezet. Dit betekent dat de nieuwe organisatie zowel de private als publieke ruimte gaat bestrijken met haar activiteiten. Met de huidige en nieuwe partners ontwikkelt Stichting Steenbreek in de komende tijd nieuwe activiteiten.

Mediapartner Elba-REC

Om meer publiciteit te genereren in het brede werkveld van de openbare ruimte, werkt Stichting Steenbreek vanaf dit jaar nauw samen met uitgeverij Elba-REC. Via de communicatiekanalen van Elba-REC worden de activiteiten van Steenbreek breed voor het voetlicht gebracht. Juist ook in de niet groene sectoren.