Operatie Steenbreek geeft workshop voor meer natuur in de stad

Op 24 november vond op van Hall Larenstein in Velp de kennisdag ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’ plaats. Het gaat goed met de natuur in de stad. Nieuw soorten vestigen zich in het stedelijk gebied, en er zijn talrijke groene initiatieven en projecten. Maar het kan nóg beter!

Hoe verhogen we de biodiversiteit in de stad en wat is daarvoor nodig? Deze vraag stond centraal tijdens de kennisdag ‘Meer natuur in de stad, hoe doe je dat?’. Naast interessante presentaties voor de hele zaal met zo’n 230 aanwezigen waren er ook twee rondes met workshops over diverse thema’s die te maken hebben met deze interessante en belangrijke materie.

Privétuinen
Eén van deze workshops ging over de biodiversiteit in de privétuinen, en werd verzorgd door Berend van Wijk, lid van de landelijke werkgroep Stichting Operatie Steenbreek en docent Wildlife Management aan Hogeschool VHL. Na een korte inleiding aan de hand van een presentatie over de rol van de privé tuinen als leverancier van ecosysteem diensten werden de aanwezigen aan het werk gezet om na te denken over manieren waarop ecosysteem diensten ingezet zouden kunnen worden om de verstening van privé tuinen tegen te gaan. Na een levendige discussie in de groepjes bleek in de plenaire terugkoppelingen dat er heel goede en bruikbare ideeën opgeborreld waren. Men had geconcludeerd dat de liefde ook in deze zin wel eens door de maag zou kunnen gaan: Verbouwen van groente, fruit, eetbare dingen geeft voldoening. En daar kan de inzet van kinderen, hen bewust maken van hoe hun eten groeit, een grote rol in spelen. Productie dienst dus. Daarnaast werd benadrukt dat de WOZ waarde van woningen, de waarde bij verkoop, aanmerkelijk hoger is wanneer er een groene tuin en omgeving is.

Belasting heffen
Wanneer een gemeente besluit om een beperking van de verharde tuinoppervlakte in te stellen zou dit concreet gemaakt kunnen worden door voor tuinen die toch een groter deel versteend zijn een belasting te heffen. De inkomsten uit deze belasting zou dan ingezet kunnen worden om anderen in dezelfde wijk financieel te helpen met het ontstenen en vergroenen van hun tuin, gevels en daken. Alle aanwezigen waren enthousiast over het onderwerp en het gesprek werd haast met tegenzin gestopt om de plenaire bijeenkomst bij te kunnen wonen. Ook daar werd tijdens de terugkoppeling uit de verschillende workshops uitvoerig gesproken over Operatie Steenbreek en het belang van de bewustwording en ontstening van de privé tuin.