Operatie Steenbreek in de Week van ons Water

Tijdens de Week van Ons Water zijn er drie ruilacties in de gemeente Westland.

Groene tuinen zijn onmisbaar om bij hevige regenbuien het water op te vangen in de grond. Een groene tuin is goed voor mens en dier, vangt fijnstof op en geeft verkoeling in de zomer.

16 oktober tussen 14:00 uur en 16:00 uur in De Lier, op de waterberging, parkeerplaats bibliotheek, Van Rijnstraat 28

23 oktober tussen 14:00 uur en 16:00 uur in Naaldwijk, Parkeerplaats Prinsenbos, Grote Achterweg 15a

26 oktober tussen 14:00 uur en 16:00 uur in Kwintsheul, nabij de woning Groene pad 8

In Operatie Steenbreek Westland werken Natuurlijk Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

Over ‘Week van Ons Water’
Van 16 t/m 27 oktober vindt de ‘Week van Ons Water’ plaats. Er worden weer tal van leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Wat moet ik doen bij overstroming?

Wat is en doet Natuurlijk Delfland
Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze N’s komen we tot een duurzame en robuuste natuur. Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur in de regio. Elk jaar kent een groot thema. In 2019 is het thema Bescherm de natuur in je buurt.