Operatie Steenbreek in Utrechtse Heuvelrug: ‘Samen voor meer groen’

Met de campagne Operatie Steenbreek wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug iedereen enthousiast maken om hun tuin te vergroenen in plaats van te verstenen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is hier ook groot voorstander van. Het waterschap ondervindt de gevolgen van extreem weer en bereidt zich daarop voor. Waarom vindt het Waterschap vergroenen belangrijk? En hoe kunnen de inwoners van Utrechtse Heuvelrug een steentje bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte?

Hoosbuien waren de afgelopen periode vaak in het nieuws: ‘straten blank door noodweer’, ‘wolkbreuk zorgt voor ondergelopen huizen’ en ‘dode vissen door overstort’. De voorspelling is dat er in de toekomst steeds meer en heftigere buien vallen. Bij een flinke hoosbui valt zo veel regen in korte tijd dat de riolering het niet meer aan kan. Het regenwater kan ook niet in de grond wegzakken, vanwege bebouwing en bestrating. Het blijft tijdelijk op straat staan en kan voor schade zorgen, of in ieder geval tot ongemak leiden. Naast water op straat treden bij een hoosbui ook de overstorten in werking, de nooduitlaten van het rioolstelsel. Daarbij komt ongezuiverd rioolwater direct in het oppervlaktewater terecht. Dit zorgt voor stinkende sloten en soms zelfs tot dode vissen, vanwege zuurstofgebrek. Het Waterschap vindt schoon en gezond water belangrijk en wil overstorten zoveel mogelijk voorkomen. Door eenvoudige maatregelen zoals ‘tegel eruit, plant erin’ helpt u mee aan minder regenwater in het riool. Hierdoor stroomt het riool minder snel over. Het lijkt een kleine stap, maar alle beetjes helpen.

Benutten schoon regenwater
In veel woonwijken zijn de regenpijpen van de huizen en straten aangesloten op de gemengd riolering. Dit betekent dat het regenwater samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuivering van het Waterschap gaat. Het kost veel energie al dat water naar de zuivering te pompen en schoon te maken. Ongeveer een derde van de jaarlijkse zuiveringskosten wordt veroorzaakt door regenwater. Bovendien werkt de zuivering minder goed doordat regenwater het afvalwater verdunt. Vaak is het helemaal niet nodig om het regenwater naar de zuivering af te voeren, omdat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren. Hoe minder regenwater er naar de zuivering gaat, hoe beter. Sterker nog: juist op de Heuvelrug is het beter het regenwater vast te houden en zo schade door droogte te voorkomen. Het water van het dak kan bijvoorbeeld prima gebruikt worden in de tuin, door de regenpijp af te koppelen van het riool.

Verantwoordelijk op eigen terrein
Regen valt overal en is van iedereen. En als er heel veel regen valt, heeft iedereen er last van. Op eigen terrein zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor hun regenwater. De bodem van de Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zand en is goed waterdoorlatend. Dit is ideaal om regenwater op te vangen. Door minder tegels en meer planten, kan het regenwater beter in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bovendien zorgt groen voor verkoeling op hete dagen en biedt het ruimte aan vogels en andere dieren. Het Waterschap wil samen met inwoners, ondernemers en de gemeente een fijne, gezonde en klimaatbestendige omgeving creëren. Een groot deel van het oppervlak is particulier terrein. Dus iedereen kan zijn steentje bijdragen – of liever gezegd, eruit halen.

Meer informatie:
Tips om de tuin watervriendelijk te maken op: www.destichtserijnlanden.nl/tuin.
Subsidiemogelijkmogelijkheid www.destichtserijnlanden.nl/blauwinitiatief.

Bron:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug