Operatie Steenbreek in zee met Waterschap Vallei en Veluwe

Bewoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen en om regenwater af te koppelen. Met dat doel gaat Waterschap Vallei en Veluwe voor twee jaar samenwerken met Operatie Steenbreek. “Dit helpt ons om in contact te komen met bewoners in de wijken”, zegt Frans ter Maten, heemraad (dagelijks bestuurslid) van Waterschap Vallei en Veluwe. “Zo versterken we in onze regio de ontwikkeling van verstening naar vergroening.”

Doel van de actie Operatie Steenbreek is om mensen te stimuleren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening krijgen aandacht. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren. Minder biodiversiteit dus. En bovenal; minder groen betekent minder natuurlijke mogelijkheden om regenwater op te laten nemen door de bodem.

Tijdens hoosbuien – die vaker vallen door de klimaatverandering – moet nu al het regenwater worden afgevoerd via het riool om overlast te voorkomen. Ter Maten: “Dit betekent een enorme druk op het riool. Bewoners die hun tuin vergroenen, dragen bij aan de leefbaarheid van hun buurt. Ongeveer 40 procent van de stedelijke oppervlakte is in het bezit van particulieren.”

Kennisdeling
“Kennisdeling is belangrijk in de samenwerking,” aldus de waterschapbestuurder. “Doel van het waterschap is enerzijds dat er minder regenwater wordt afgevoerd naar de zuivering en anderzijds het zoveel mogelijk vasthouden van meer regenwater en dit lokaal in de bodem te laten infiltreren. Niet alleen in de openbare ruimte en in het buitengebied, maar ook op particulier terrein. De samenwerking met Operatie Steenbreek en de aangesloten gemeenten, brengt ons makkelijker in contact met de bewoners.”

Proefprojecten
Waterschap Vallei en Veluwe gaat met twee gemeenten in zijn gebied een proefproject starten. Doel is om bewoners meer bewust te maken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en van de oplossingen die zij zelf kunnen aandragen. Ter Maten: “Samen met de betreffende gemeente, maar ook met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, tuincentra en hoveniersbedrijven willen we netwerken starten om bewustwording tot stand te brengen.”

In de loop van 2016 wordt duidelijk met welke twee gemeenten het waterschap samen met Operatie Steenbreek activiteiten gaat uitvoeren. Gesprekken worden nu gevoerd. “Naast het opzetten van netwerken, komen er workshops en vooral proefprojecten om te laten zien dat het werkt!”