Operatie Steenbreek: vergroening van de steden

Met de toenemende verdichting en verharding in de stad, komt de natuur steeds meer in de verdrukking. De steden worden daardoor heter.

Gelukkig zien we ook een beweging ontstaan waarin het belang van groen in de stad toeneemt en juist wordt toegevoegd aan de stad op gebouwen, in parken, straten en tuinen. Terwijl groen in het verleden vaak als sluitpost werd beschouwd, is het steeds vaker een randvoorwaarde voor een geslaagde project-ontwikkeling of revitalisatie.

Brochure
Dat is een prachtige ontwikkeling, toch moeten we op onze hoede blijven. Bij de kweek zien we nog te vaak dat er bestrijdingsmiddelen aan te pas komen, er te weinig aandacht bestaat voor inheemse soorten en de transportwegen lang zijn met het oog op de herkomst van het uitgangsmateriaal. Ook is het belangrijk om voor diversiteit van inheemse soorten te kiezen en vooruit te lopen op klimaatextremen. Zonder aandacht voor deze zaken zal de meerwaarde van vergroening klein blijven. De kwekers, van bloembollen-, vaste planten- tot laanboomkwekers, en leveranciers in deze brochure laten zien dat het anders kan. Ze staan voor gifvrij plant- en zaadgoed uit Nederland dat de biodiversiteit verrijkt en de leefomgeving opfleurt. Daar heeft iedereen baat bij.

Stichting Steenbreek & NL Greenlabel