‘Operatie steenbreek’ voor meer groen in Boxtelse tuinen

Gemeente Boxtel sluit aan bij Operatie Steenbreek. Op 12 oktober gaat de campagne van start. Boxtel wil de voortuinen groener en vooral steenvrij te krijgen. Dit gebeurt door middel van een aanmoedigingsbeleid waarbij de gemeente zelf groen uitreikt aan inwoners die daar om vragen.

Eerder gebeurde dit al bij inwoners van de wijk Zonnegolven II, nu wordt het project uitgebreid naar de hele gemeente.

Uitreiking
De eerste uitreiking van een stuk groen vond recent plaats op de Huygensstraat in Boxtel, waar wethouder Peter van de Wiel het eerste stuk groen plaatste in de tuin van Lonneke Hoondert. In ruil voor het inleveren van straatbetegeling kreeg zij een mooi stuk groen van de gemeente terug. Vanaf dit moment kunnen ook andere Boxtelaren zo’n beroep op de gemeente doen. Wel geeft Van de Wiel aan dat de planten die nu ‘besteld’ worden pas in het plantseizoen van 2018 geleverd zullen worden.

Groot belang
De wethouder geeft aan dat het van groot belang is dat meer mensen kiezen voor een groene tuin. “Zo zien we dat in bebouwde gebieden zoals steden vaak hittestress optreedt; de temperatuur ligt in die gebieden soms wel 8 tot 10 graden Celsius hoger dan in een groene omgeving”, legt hij uit. Ook op het gebied van waterbeheersing en luchtkwaliteit levert een groene tuin voordeel op.

Aanmoedigingsbeleid
Volgens Van de Wiel werkt een aanmoedigingsbeleid voor meer groen in de tuin beter dan een ontmoedigingsbeleid: “Wij kiezen nadrukkelijk niet voor een ’tuintegeltaks’, maar voor een beloning in de vorm van beplanting.” Inwoners die ook een groenere tuin willen, kunnen zich melden via het contactformulier van de gemeente. De gemeente zal zorg dragen voor de afvoer van de tegels die verwijderd worden om plaats te maken voor het groen.

Bron:
www.mooiboxtel.nl