Oproep aan gemeenten: Onderzoek naar de rol van gemeenten in biodiversiteitsherstel

Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een onderzoek gestart naar de rol van gemeenten in het herstel van biodiversiteit. Het landelijke initiatief zet zich samen met provincies, boeren, natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijven in voor biodiversiteit. Inmiddels zijn al bijna 200 partners en supporters aangesloten, waaronder 17 gemeenten en Stichting Steenbreek.

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Hoe draagt uw gemeente bij aan het herstel van biodiversiteit? En hoe kan de integrale aanpak hiervan worden versterkt? Het landelijk initiatief Deltaplan Biodiversiteitsherstel wil een impuls geven aan biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Om gemeenten hier beter bij te betrekken en te ondersteunen is in samenwerking met Wageningen Universiteit & Research een onderzoek gestart naar de (potentiële) rol van gemeenten in biodiversiteitsherstel.  Onderdeel van dit onderzoek is deze landelijke enquête. De input van uw gemeente in dit onderzoek is hard nodig. We vragen u dan ook om deze enquête in te vullen. Dit kost maximaal 10 minuten.

Landelijke evenement
In 2023 organiseert Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel een landelijk evenement over biodiversiteit voor gemeenten. Hier krijgen gemeenten de mogelijkheid om kennis en ervaringen op het gebied van biodiversiteit uit te wisselen. Zo kunnen gemeenten elkaar helpen en kunnen we samen optrekken voor biodiversiteit!