Over ons

Operatie Steenbreek is in 2015 opgericht om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. De kiem van de actie lag een jaar eerder in een discussie in Wageningen, waar werd nagedacht over de mogelijke negatieve effecten van de verstening op de stedelijke natuur. Een viertal stadsecologen sloeg de handen ineen en bedacht samen met mensen van Entente Florale Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Environmental Research en Hogeschool Van Hall Larenstein hoe dat moest worden aangepakt. De activiteiten hadden een bijkomend voordeel: groen verbindt mensen.

Sinds januari 2019 is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met onze partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus.

Landelijk organiseren wij diverse activiteiten voor zowel de professional als voor betrokken bestuurders, ambtenaren van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen, zoals Nationale Groendag, workshops, kennisdagen alsmede informatieverspreiding via digitale en papieren kanalen. Met als belangrijkste doel het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van netwerken om gezamenlijk te komen tot een bestendige en aantrekkelijke leefomgeving.

Stichting Steenbreek richt zich op onderstaande doelgroepen:

 • Beleid / bestuur
 • Burger
 • Kind / jeugd
 • Bedrijfsleven

Dagelijks bestuur

 • Wout Veldstra, voorzitter
 • Jan Driessen, bestuurlijk secretaris
 • Geert van Poelgeest, penningmeester
 • Henk Jense, bestuurslid
 • Frank van Suchtelen, bestuurslid
 • Roel van Dijk, directeur (geen bestuurslid)

Algemeen bestuur

 • Henk Kuijpers, namens Stadswerk
 • Peter Derksen, namens Boomfeestdag
 • Robertien Aberson, namens Nederlandse Tuinenstichting
 • Harry Boeschoten, namens Staatsbosbeheer
 • Frank Naber, namens Groei & Bloei
 • Stefan Vreugdenhil, namens Vogelbescherming
 • Linda IJmker, namens IVN
 • Johannes Jonckers Nieboer, namens KNNV
 • Madeleen Helmer, namens Klimaatverbond
 • Margot Ribberink, ambassadeur namens Stichting Steenbreek
 • Ans Hobbelink, namens AVVN

Werkgroepen

Onderzoek en kennisdeling o.l.v. Henk Jense in samenwerking met

 • Maastricht University
 • Wageningen University & Research
 • Van Hall Larenstein
 • Rijksuniversiteit Groningen

Communicatie o.l.v. Roel van Dijk in samenwerking met

 • Barbara Tetteroo
 • Margot Ribberink

Competitie o.l.v. Jan Driessen en Frank van Suchtelen

Werkorganisatie

 • Roel van Dijk: directeur
 • Carlo Ensing: financiën

Activiteiten

 • Boomfeestdagen
 • Nationale Tuinweek
 • Inspiratiedagen
 • Excursies
 • Bodemdierdagen
 • Natuurwerkdag
 • Nationale Groendag
 • Kennisbijeenkomsten i.s.m. Elba | REC

Ambassadeurs

 • Isabelle Diks
 • Margot Ribberink

Mediapartners:

 
 
© Stichting Steenbreek - Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde merken en mogen alleen gebruikt worden door aangesloten gemeenten. | Foto’s: Sjon.nl