Van den Berk Boomkwekerijen geeft boek over biodiversiteit uit

partnernieuws

Van den Berk Boomkwekerijen uit Sint-Oedenrode heeft recent een 160 pagina’s tellend fotoboek uitgegeven over het assortiment van bomen en struiken in diverse soorten en cultivars die zij kweken. Het centrale thema van dit boek is biodiversiteit.

Anneke de Jong van Van den Berk Boomkwekerijen laat weten dat het doel van het boek is om onder meer ontwerpers en architecten te informeren over wat de mogelijkheden zijn in soorten en vormen. De aanleiding voor deze publicatie is dat bij de aanleg van bomen en struiken veelal het geijkte sortiment wordt geplant. De Jong: ‘Denk hierbij aan Platansus, Tilia, Quercus, Carpinus, Fagus, Metasequoia en Gleditsia en dat terwijl alleen wij al op onze kwekerij meer dan 1.600 soorten en cultivars kweken in de diverse vormen. Om daar de aandacht voor te vragen is deze publicatie uitgegeven.’ Deze uitgave is verre van compleet laat De Jong desgevraagd weten. ‘Er staan zo’n 300 soorten in vermeld die weer zijn onderverdeeld in de diverse vormen, zoals: hoogstam, meerstammig, vormboom en solitair.’ Los van de soort kan er aan de hand van deze foto’s mede bepaald worden welke vorm het beste aansluit bij de omgeving. ‘We laten hiermee dus vooral zien wat de mogelijkheden zijn en we brengen de soorten onder de aandacht die minder bekend zijn. Om welke soorten het dan gaat? Denk aan Styrax, Sassafras, Tilia flavescens ‘Glenleven’ en Sorbus folgneri ‘Emiel’. Bomen die een grote sierwaarde hebben en goed zijn voor de biodiversiteit door hun bloei en vruchten. Het zijn mooie en nuttige soorten.’ De Jong vult aan dat, zeker na de afgelopen zomer waar maar weer eens duidelijk werd dat monoculturen funest kunnen zijn, variatie in het assortiment van groot belang is. ‘Door meer diversiteit in het assortiment aan te brengen, ben je minder kwetsbaar. Zo verlaag je de infectiedruk van bijvoorbeeld de eikenprocessierups door andere soorten toe te passen.’.

Bomengids
In de Bomengids, deze is twee jaar geleden uitgegeven, tref je inhoudelijke informatie aan over nieuwe soorten en cultivars, toepassingen en trends. Deze is op te vragen via www.vdberk.nl/bomengids

Steenbreek
Sinds 1 september van dit jaar is Van den Berk Boomkwekerijen partner van Stichting Steenbreek. Hiermee laat het bedrijf zien dat zij achter de doelstellingen van deze stichting staat. Namelijk in samenwerking met gemeenten, waterschappen, ondernemers en andere partijen werken aan een de vergroening van de omgeving om daarmee de biodiversiteit een stimulans te geven.