Planten van hier – Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora

Zo’n veertig procent van onze wilde planten wordt bedreigd (Rode Lijst) en van alle graslanden is nu nog maar zo’n twee tot drie procent bloemrijk. In dertig jaar de hoeveelheid insecten met meer dan 75 procent is afgenomen. Allerhoogste tijd om te investeren in een duurzaam landschap. Hoe maken we onze leefomgeving duurzamer met inheemse planten?

Het nieuwe en rijk geïllustreerde boek ‘Planten van hier’ (264 pagina’s) toont overtuigend de voordelen van een gevarieerd en natuurrijk landschap: voor onszelf, voor de biodiversiteit en zelfs voor onze economie. Het beschrijft de praktijk van het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties en bijzondere initiatieven om de inheemse flora voor de toekomst te bewaren, zoals kruidenrijke bermen en dijken, bloementuinen, fleurige binnensteden en bedrijfsterreinen. Er worden ook vijftig soorten wilde planten beschreven in hun relatie tot hun omgeving en in het bijzonder met insecten. Dit boek biedt veel inspiratie en concrete voorbeelden. Het is een praktische handleiding, zowel voor amateurs als professionals, om de eigen omgeving bloemrijk te maken.

Het boek ‘Planten van hier’ is online te bestellen bij diverse boekhandels en webshops of via de website van de KNNV Uitgeverij.