Om de zoveel tijd stelt Stichting Steenbreek een aantal planten aan je voor, met als doel om mensen met een versteende tuin te helpen en inspireren om te vergroenen en de juiste planten in de tuin te zetten.

In elke lijst komen inheemse soorten voor, maar we raden geen soorten aan die bijvoorbeeld geen sierwaarde hebben of speciale grond nodig hebben. Het kan dus ook zijn dat een exoot wordt vermeld, zoals de Vlinderstruik (Buddleja).

Uitgangspunt bij de totstandkoming van een lijst is dat de bovenstaande experts per plantensoort kijken naar de verkrijgbaarheid bij groenvoorzieners in Nederland, sierwaarde, tuingemak en de bijdrage aan de biodiversiteit (komen er insecten op af, leveren ze stuifmeel en nectar). De achterliggende redenatie van het gebruik van cultuurplanten is dat de stedelijke omgeving (het werkterrein van Steenbreek, denk aan: tuinen, bedrijventerreinen) per definitie al een verstoorde biotoop is. Voor natuurgebieden dienen wel andere overwegingen genomen te worden, omdat het in stand houden van inheemse soorten en varianten wel van groot belang is voor de biodiversiteit.

De plantenlijsten worden zeer zorgvuldig door Stichting Steenbreek samengesteld in samenwerking met experts die hun deskundige bronnen daarvoor inzetten. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld.