Politiek heeft te weinig oog voor klimaatverandering

De stichtingen Operatie Steenbreek en Entente Florale Nederland hebben de landelijke verkiezingsprogramma’s van de tien grootste politieke partijen geanalyseerd op de onderwerpen ‘natuur’, ‘groen’, ‘stedelijke omgeving’ en ‘klimaat’. Gezien de urgentie van dit onderwerp is het opvallend dat de politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart nauwelijks en soms zelfs geen enkele aandacht voor klimaatverandering vragen.

Bij veel partijen gaat het alleen over beperking van de emissies van broeikasgassen en CO2, als het klimaat wordt genoemd. Van politieke partijen en groeperingen, waarvan je het zou verwachten dat ze er serieus aandacht aan besteden, is de inbreng te mager vinden beide stichtingen.

Brief
Om voor dit gebrek aan urgentie de aandacht te vragen bij de politieke partijen, hebben Operatie Steenbreek en Entente Florale de brief ‘Klimaatverandering vraagt meer politieke actie’ aan de fractievoorzitters van de tien grootste politieke partijen gestuurd. Deze brief pleit voor meer aandacht voor klimaatverandering op de partijagenda’s en tijdens eventuele coalitieonderhandelingen op landelijk niveau. Ook in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 mag dit onderwerp niet ontbreken.