PvdD Den Haag wil dat gemeente gratis groene tuinen voor bewoners ontwerpt

De Partij voor de Dieren in Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld over een mogelijk nieuwe vergroeningsactie in de gemeente. Den Haag staat namelijk voor een grote vergroeningsslag. Zowel in de openbare ruimte als in de particuliere tuinen is veel winst te behalen op het gebied van groen.

De partij heeft daarom aan het college gevraagd om een vergroeningsactie op te zetten, waarbij bewoners van Den Haag een gratis ontwerp van de gemeente kunnen krijgen voor een groene tuin.

Alle zeilen bijzetten
De Partij voor de Dieren is van mening dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de versteende plekken in Den Haag een groen karakter te geven. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ook wil de partij weten hoeveel versteende particuliere tuinen er nu precies zijn in Den Haag. Door zo’n gratis ontwerp zullen Haagse bewoners zien dat een groene tuin ook onderhoudsvriendelijk kan zijn, waardoor zij eerder geneigd zullen zijn een groene tuin aan te leggen. De vergroening van particuliere tuinen is volgens de Partij voor de Dieren een belangrijk onderdeel van de vergroening van de stad, die op zijn beurt weer noodzakelijk is om onder andere hitte-eilanden tegen te gaan, de biodiversiteit in de stad te verbeteren en de gezondheid van de bewoners te bevorderen.

Bron:
PvdD Den Haag