Regiobijeenkomst Operatie Steenbreek Zeeland

Op woensdagmiddag 21 juni vindt er in Middelburg bij Waterschap Scheldestromen de regiobijeenkomst van Operatie Steenbreek Zeeland plaats. Het doel van de middag is het kennismaken met de werkwijze van Operatie Steenbreek ten behoeve van de Zeeuwse gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, waterschap en provincie.

Initiatiefnemer van deze bijeenkomst is Rien Klippel van Waterschap Scheldestromen. ‘De ambitie en slogan van Operatie Steenbreek is eenvoudig: van verstening naar vergroening. De realisatie van de uitdagingen is complex en vergt samenwerking tussen veel stakeholders. Er zijn nu een kleine vijftig gemeenten bij Operatie Steenbreek aangesloten, maar de gemeenten uit Zeeland ontbreken nog in dit lijstje. Dat was voor mij de reden om deze bijeenkomst te organiseren waar dus de verschillende spelers uit Zeeland kennis kunnen maken met de werkwijze van Operatie Steenbreek.’  Vertegenwoordigers van de  gemeenten Den Haag en Apeldoorn geven tijdens deze bijeenkomst  aan hoe je deze actie in de praktijk kunt uitzetten.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

o 13.00 Inloop
o 13:30 – 13.40 Openingswoord door Gert van Kralingen, lid dagelijks bestuur Waterschap Scheldestromen
o 13.40 – 14.00 Inleiding over Operatie Steenbreek door voorzitter Wout Veldstra van Operatie Steenbreek
o 14.00 – 15.00 Wat kun je als gemeente met Operatie Steenbreek aan activiteiten doen en hoe bereik je de gewenste resultaten? De ervaringen en concrete acties van de gemeenten Apeldoorn en Den Haag worden gedeeld.
o 15.00 – 15.30 Pauze
o 15.30 – 16.30 Bedrijfsleven, IVN  Zeeland en Schoon Water Zeeland presenteren zich en geven aan welke rol zij in de acties van Operatie Steenbreek kunnen vervullen. Deelnemers gaan daarna plenair met elkaar in discussie aan de hand van vragen en eventueel enkele stellingen.  Wout Veldstra sluit de middag af door het formuleren van conclusies.
o 16.30 Netwerkborrel
o 17.00 Afsluiting

Fact & figures
Datum en tijd:  21 juni 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Kantoor waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.
Aanmelden