“Rent-a-park” wordt gelanceerd op Groentechniek Holland: tijdelijke, groene invulling openbare ruimten

Complete aanleg en onderhoud van een tijdelijk park zonder moeilijke aanbestedingsprocedures, met complete keuzevrijheid en voor een vast huurbedrag per jaar. Dit nieuwe Rent-a-Park™ concept wordt gelanceerd op GroenTechniek Holland, vakbeurs voor groenprofessionals van 10 t/m 12 september 2019 in Biddinghuizen.

Met dit nieuwe, duurzame concept dat naadloos past in de huidige flexibiliseringsmarkt, kan een lokale overheid met één partner tijdelijk een oud industrieterrein, braakliggend terrein of toekomstig beoogde woonlocatie in no time transformeren tot een aantrekkelijk park voor de korte en middellange termijn. Op GTH wordt een voorbeeld van zo’n Rent-a- Park gepresenteerd, door een grasveld van 4.000m2 om te toveren in een groene oase met een stadsstrand, flexibele werkplekken voor zzp’ers en mobiele sportopstellingen.

Voorbeeldpark met verrassende combinaties
GroenTechniek Holland toont samen met een aantal partners zoals Husqvarna Nederland, Tonsel Boomkwekerijen en Van Vliet Kastanjehout, welke keuzes voor het voorbeeldpark zijn gemaakt wat betreft de flora, materialen, technieken en alle aspecten van aanleg, ontmantelen en onderhoud, waaronder duurzaamheid, machines en gereedschap, afzettingen, outdoor meubilair, bodembedekkers, beplanting en bemesting. Kernbegrippen bij de keuzes zijn originaliteit, praktische toepasbaarheid, mobiliteit, variatie, duurzaamheid, dynamiek, snelle doorlooptijd en multifunctionaliteit.

Afbreuk omgeving
Veel lokale overheden hebben een oud industrieterrein, verpauperde woonwijk, afgebroken fabriek of een bouwterrein voor een nieuwbouwproject dat nog korte of langere tijd op zich laat wachten. Dergelijke gebieden omringd door woningen of bedrijfsgebouwen doen vaak afbreuk aan de omgeving qua uitstraling, veiligheid, milieubeheer en leefomgeving. Met het ‘Rent-a-Park™ concept’ kan een lokale overheid het op basis van maximale flexibiliteit snel transformeren tot een parkachtige omgeving voor de korte (minimaal 2 jaar) en middellange termijn, met een gunstige invloed op een groene, gezonde en veilige leefomgeving en plaats voor recreatie, sporten, werk, cultuur, flora en fauna, waterberging en sociale interactie. Dit alles voor een vast huurbedrag per jaar, zonder dat men eigenaar wordt. Voordelen zijn dat met één verhurende partij afspraken worden gemaakt, er maximale keuzevrijheid is hoe het park wordt ingericht (burgerparticipatie), de jaarlijkse kosten helder en overzichtelijk zijn en aanleg, onderhoud en het opruimen na afloop van de huurperiode geregeld is.

Vast huurbedrag
Het ‘Rent-a-Park™ concept’ biedt lokale overheden niet alleen de mogelijkheid voor een vast huurbedrag een openbare ruimte tijdelijk in te vullen, het biedt ook mogelijkheden de huurkosten te verlagen door onderdelen van het park te verpachten.

Aanleg én onderhoud
Op GTH ziet de bezoeker twee stadia; aanleg en onderhoud. Bij de aanleg is de keuze met namegebaseerd op beschikbaarheid en kosten van product, snelheid van het kunnen plaatsen en in hoeverrehet voldoet aan een groene perceptie voor de gebruiker van het park. Dit geldt voor gras,bodembedekkers, bomen, struiken, verharding, inrichting, waterpartijen, verlichting en verticale  begroeiing. Het voorbeeldpark is bij voorkeur energieneutraal wat betreft benodigde energie voor aanleg en onderhoud (wind- en zonne-energie). Bij onderhoud is duurzaamheid een belangrijke factor, waarbij het gaat om (bij)zaaien, maaien, reinigen, snoeien, afvalbeheer, zagen en onkruidbestrijding, veelal door elektrische apparatuur en gereedschap en waar mogelijk aangestuurd door een autonoom managementsysteem.

Over GroenTechniek
De tweejaarlijkse vakbeurs GroenTechniek Holland is van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september op het Walibiterrein in Biddinghuizen en dagelijks open van 10 tot 17 uur. Kijk voor alle deelnemers, merken, innovaties en activiteiten op www.groentechniekholland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht