“Samen werken aan biodiversiteit” centrale thema op Nationale Groendag 2019

Dit jaar vindt de Nationale Groendag plaats op 14 november in Wageningen. Het thema van de dag is “Samen werken aan biodiversiteit”. Drie top sprekers lichten dit thema nader toe, ieder vanuit zijn eigen expertise. Wil je er bij zijn? Aanmelden kan via www.nationalegroendag.nl.

‘Een zeer actueel thema dat vaak een ondergesneeuwd item in het beleid en uitvoering bij gemeenten is. De urgentie van biodiversiteit ontbreekt simpelweg. Bij zware regenval, storm en droogte zie je direct wat de nadelige effecten zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Dat de afname van biodiversiteit ook economische gevolgen kent, is vanzelfsprekend maar lastig – in tegenstellig dus tot klimaatverandering – kwantificeerbaar te maken in euro’s. Op de Nationale Groendag brengen we het belang van biodiversiteit onder de aandacht’,  benadrukt Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek.

Louise Vet
Onafhankelijk voorzitter van het Deltaplan Biodiversiteit, Louise Vet, tevens ook directeur van het NIOO-KNAW, is de eerste gastspreker op de Nationale Groendag. Kern van het Deltaplan Biodiversiteit is dat alle grondgebruikers, zoals gemeenten, provincies, natuurbeheerders, boeren en particulieren gestimuleerd worden bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit. Dus samen werken om het natuurverlies om te buigen naar herstel. Ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte.

De Nederlandsche Bank
De organisatie in Nederland die werkt aan een betrouwbaar financieel stelsel, is De Nederlandsche Bank (DNB), de onafhankelijke centrale bank. Risico’s voor de financiële instellingen in kaart brengen is een taak. Een van de dreigingen die DNB constateert is het biodiversiteitsverlies voor de financiële instellingen. Joris van Toor van De Nederlandsche Bank gaat daar in zijn keynote op in. Voorbeelden die worden aangehaald, zijn het verlies van de bestuiving en de afname van de weerbaarheid van ecosystemen, dat weer gevolgen heeft voor  de landbouw.

Adriaan Geuze
Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Adriaan Geuze – directeur van West 8 en hoogleraar aan Wageningen Universiteit- sluit de ochtend van de Nationale Groendag  als derde keynote-spreker af met een inspirerend verhaal.

Steenbreektrofee
Een verder onderdeel van de Nationale Groendag is de uitreiking van de Steenbreektrofee 2019. Via deze link leest u meer over deze prijs.

Deelsessies
In het middaggedeelte vinden er diverse deelsessies plaats rondom het thema ‘Samen werken aan biodiversiteit’. Dit onderdeel van de dag wordt nog nader  ingevuld. Vanaf medio augustus wordt het hele programma gepresenteerd.

Partners
De Nationale Groendag wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek en de gemeente Wageningen in samenwerking met provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe.

Entree
Het evenement is gratis voor leden van Stichting Steenbreek (aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven – maximaal 5 per organisatie – en bestuursleden), Groene organisaties uit Wageningen en medewerkers van de gemeente Wageningen. Een regulier ticket kost 50 euro en voor studenten 25 euro (ecxl. BTW).

Aanmelden
Ga naar www.nationalegroendag.nl