Samenwerkingsverbanden binnen Operatie Steenbreek

Een van de eerste regio’s in Nederland waar een Operatie Steenbreek-samenwerkingsverband concreet bestaat, is de Duin- en Bollenstreek. Eind 2016 zijn Katwijk en Teylingen aangesloten en de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijk zijn inmiddels aangesloten. Kartrekker van Steenbreek in deze regio is Rob de Mooij van de gemeente Teylingen. 

Op de vraag waarom Teylingen als een van de eerste van deze gemeenten is aangesloten bij Operatie Steenbreek, geeft De Mooij aan dat dit voortvloeit uit de duurzaamheidsagenda die vorig jaar is geïntroduceerd in zijn gemeente. Een agenda die bestaat uit diverse punten en waar groen een onderdeel van is. ‘Om de betrokkenheid van onze inwoners bij dit thema te vergroten, is Operatie Steenbreek een van de instrumenten die wij hiervoor willen inzetten. Naast bijvoorbeeld Groen Dichterbij van IVN. Waar Steenbreek zich richt op de private tuin, betrekt Groen Dichterbij ook de openbare ruimte erbij. Hiermee proberen we een brede aanpak te creëren om onze agenda in de komende jaren uit te voeren.’

Andere samenwerkingsverbanden zijn er in Noord-Brabant en Zeeland. Download hier het artikel (bron: Vitale Groene Stad).