Spelregels Steenbreektrofee

Dit zijn de spelregels en voorwaarden voor deelname aan de Steenbreektrofee 2022 verkiezing.

 1. Deelname is geheel gratis.
 2. De inzending moet uitgevoerd zijn en niet nog in de ‘planfase’ zitten.
 3. De grootte van het project/initiatief is niet relevant om mee te doen aan deze verkiezing. Ingezonden projecten mogen zowel initiatieven zijn die spelen op het niveau van de straat of de wijk, als op niveau van dorp en stad.
 4. Bij de beoordeling van het project wordt uitgegaan van de kwalitatieve criteria, die voor deze verkiezing zijn opgesteld en onverbrekelijk met dit reglement zijn verbonden. De bevindingen inzake de kwalitatieve criteria zullen in de juryrapporten nader worden toegelicht.
 5. De inschrijving moet vergezeld zijn van een compleet ingevuld deelnameformulier. Zendt een inzender meer dan één project in, dan dient voor elk project een nieuw formulier te worden ingevuld.
 6. De inzending en volledig ingevuld deelnameformulier moet vóór het verlopen van de einddatum bij het secretariaat van Stichting Steenbreek binnen zijn. Deelnemers ontvangen bericht van ontvangst van hun inzending.
 7. De inzendingen worden door de jury getoetst aan de spelregels en de vastgestelde criteria. De jury bestaat uit diverse deskundigen uit verschillende werkvelden en is onafhankelijk van de deelnemers en de organisatie. De jury doet een autonome uitspraak. Als juryleden in de één of andere vorm bij een te beoordelen project zijn betrokken, beoordelen ze de inzending niet mee.
 8. De genomineerde projecten worden op locatie bezocht. Bij het locatiebezoek aan de genomineerden moeten in ieder geval de inzender en zo mogelijk één of meerdere leden van het projectteam gerelateerd aan het project aanwezig zijn voor een eventuele toelichting naar aanleiding van vragen van de jury.
 9. Indien u eindigt in de top drie genomineerden bent u bereid om aanwezig te zijn bij de Nationale Groendag. U wordt gevraagd om uw project kort toe te lichten aan het publiek. Daarnaast moeten de inzenders (van de top 3 projecten) bereid zijn om actief aandeel te leveren in de organisatie van ten minste een activiteit, waarin de inspiratie, kennis en ervaring die in het project/initiatief is opgedaan, in Steenbreek verband wordt gedeeld met geïnteresseerden. De overige inzenders worden uitgenodigd voor de uitreiking.
 10. Inzenders krijgen vroegtijdig bericht indien zij zijn genomineerd. Ook wordt dan de datum en tijdstip van het bezoek van de jury aan het project doorgegeven. De definitieve uitslag en de jurybeschrijvingen ontvangen de inzenders na de officiële prijsuitreiking. De uitslag en motivatie wordt ter publicatie aangeboden aan vaktijdschriften en andere media. Deelnemers ontvangen na afloop een beknopte reflectie van de jury over hun inzending.
 11. Het winnende project wordt bekroond met de Steenbreektrofee, winnaarsbord en uitgebreid rapport van de vakjury. Elke genomineerde ontvangt een nominatie certificaat.
 12. Alle inzendingen worden eigendom van de stichting Steenbreek en worden niet aan de inzenders geretourneerd. Het auteursrecht van de inzender wordt gerespecteerd.
 13. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd of anderszins met de organisatoren en/ of jury worden gecommuniceerd. De uitspraak van de jury is bindend. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de jury eveneens bindend.
 14. U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Groen/Steenbreekspecial en Steenbreek.nl aandacht besteedt aan uw project en dat het juryrapport wordt gedeeld.
 15. De jury behoudt zich het recht voor bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen geen winnaar aan te wijzen.

Voor vragen over de verkiezing kunt u terecht bij het secretariaat van Stichting Steenbreek via 033 4794050 en info@steenbreek.nl.