Springzaad maakt de inrichting van een Groen Schoolpleinen tot kinderspel

Op 22 en 23 juni vindt de lancering plaats van “Groene schoolpleinen in Beeld”, een serie thematische fotocollages toegespitst op groene schoolpleinen, bedoeld om iedereen te inspireren en te ondersteunen bij vergroeningstrajecten van schoolpleinen. De inspiratiemap is een publicatie van Stichting Springzaad en een bundeling van ruim 20 jaar ervaring in het natuurrijker maken van schoolpleinen en speelterreinen. Op de RKBS St Jozef te Noordhoek (NB) op ma 22 juni, 9 uur en op de St Jozef Daltonschool in Lemmer (Fr) op di 23 juni, 9:30 uur worden de eerste exemplaren door leerlingen, ouders en leerkrachten op ludieke wijze in ontvangst genomen.

Groene revolutie
De afgelopen jaren is de roep om groenere leer- en speelplekken steeds groter geworden. Onderzoeken wijzen uit dat ‘natuurlijk spelen’ onder meer de nieuwsgierigheid, creativiteit, taalontwikkeling en fijne motoriek bevordert. Ook de overheid en veel waterschappen zien
het belang hiervan in en stimuleren in toenemende mate de inrichting van schoolpleinen op een meer natuurrijke en creatieve manier. Eerder ontwikkelde Springzaad een set fotocollages met ideeën voor inrichting en gebruik van speelnatuur. Op veler verzoek is er nu een nieuwe inspiratiemap ontwikkeld, specifiek gericht op het inrichten van de groene buitenruimten bij scholen.

Hoe begin je?
De Inspiratiemap Groene Schoolpleinen, neemt je aan de hand van ruim 250 foto’s, verdeeld over 23 onderwerpen, mee in de wereld van groene schoolpleinen. Per onderwerp wordt kort toegelicht hoe je het lerend en ontdekken buitenspelen vorm kunt geven op een werkelijk levendig groen schoolplein. De map brengt op een laagdrempelige manier, creatief en educatief vormgegeven, natuurrijke elementen onder de aandacht van schoolbesturen, onderwijzend personeel, kinderen, ouders, ontwerpers, ambtenaren, projectleiders en andere betrokkenen. De start van een vergroeningstraject is voor veel van de betrokkenen een eerste kennismaking met het onderwerp. De map dient als hulpmiddel om het referentiekader van zowel jongste als oudere mensen te verruimen, de blik aan te scherpen en te enthousiasmeren. De fotocollages kunnen voor verschillende werkvormen ingezet worden.

Feestelijke lancering
Voor de uitreiking van de eerste exemplaren van “Groene Schoolpleinen in Beeld” zijn twee basisscholen geselecteerd die beiden net starten met de eerste stappen naar een levendig groen schoolplein: De St Jozef Daltonschool in Lemmer (Fr) en RKBS St Jozef in Noordhoek
(NB). De leerlingen en het personeel hebben een feestelijke actie voorbereid om op ludieke wijze (natuurlijk ‘corona-proof’!) de publicatie te vieren. Op het Youtube kanaal van Springzaad wordt in korte filmpjes, ook online verslag gedaan van de festiviteiten.

www.springzaad.nl