We zijn benieuwd naar uw mening

Stichting Steenbreek bestaat dit jaar vijf jaar. We zijn in 2015 gestart met vijf gemeenten en inmiddels zijn er zo’n 120 gemeenten, vier waterschappen en vier provincies aangesloten.

Vorig jaar is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met onze partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus.

Voorbereiden komende periode
Wat vijf jaar geleden begon als een kleine actiegroep, is ondertussen uitgegroeid naar een landsbrede beweging met een bijbehorende sterke structuur. Nu zijn we ons aan het voorbereiden op de komende periode, waarbij nog nadrukkelijker inzetten op kennisontwikkeling en PR. Hierbij is uw input waardevol. Wij vragen u dan ook vragen enkele inhoudelijke vragen te beantwoorden. Mede naar aanleiding van uw antwoorden kunnen wij ‘onze weg’ vervolgen om onze doelstellingen te behalen.

Deze vragen vult u anoniem in. Wel zijn we benieuwd naar uw profiel.

Al met al duurt het invullen van deze enquête zo’n 5 minuten.

START DE ENQUÊTE

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Wout Veldstra
Voorzitter