Den Haag trotse winnaar van de Gouden Schep van het NK-Tegelwippen!

Den Haag is de trotse winnaar van de Gouden Schep van het NK-Tegelwippen! Den haag heeft van heel Nederland de meeste tegels gewipt. Dit is gedaan door Haagse bewoners, organisaties en bedrijven met hulp van Duurzaam Den Haag. De gemeente is al sinds 2015 lid van Steenbreek en heeft een grote bijdrage geleverd en op veel plekken de stad vergroend. Er zijn bij elkaar ruim 200.000 tegels via Operatie Steenbreek uit de grond gehaald. Hier staan nu bloemen en planten. Een mooi bijdrage aan een groener en gezonder Den Haag. Gemeente Rupchen ontving daarnaast de ‘gouden tegel’, voor het hoogste aantal tegels per inwoner.