Gemeente Gennep is sinds 1 december 2021 aangesloten bij Stichting Steenbreek. In het beleidsplan Groener Gennep is de doelstelling voor het groenbeheer het creëren van een
groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur. In deze Terugblik kijkt de gemeente terug op het eerste jaar Operatie Steenbreek Gennep: een groener Gennep doen we samen.