Steenbreek partner van De Tuinen van Appeltern

Stichting Steenbreek is een partnerschap aangegaan met De Tuinen van Appeltern. Het tuininspiratiepark met meer dan tweehonderd modeltuinen wil een nadrukkelijker rol spelen met het zelf delen van kennis en knowhow.

De Tuinen van Appeltern in het dorpje Appeltern tussen Tiel en Nijmegen trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en meer dan 3 miljoen keer per jaar wordt op www.appeltern.nl gezocht naar praktische informatie over tuin en buiten. Iedereen wordt geholpen bij de zoektocht naar de meest ideale, meest gezonde, meest duurzame en meest groene leefomgeving. ‘Appeltern’ gaat ervan uit dat de oplossing voor allerlei maatschappelijke problemen zoals sociaal gedrag, energieverbruik, gezondheid en klimatologische veranderingen, kunnen worden opgelost vanuit de eigen achtertuin. ‘Als daar sympathie ontstaat voor alles wat groeit en bloeit gaat men vanzelf bewuster en duurzamer om met ieders leef- en woonomgeving. Iedereen aan een echte tuin helpen is dus van wezenlijk belang’, zegt directeur Ben van Ooijen.

Meer hulp
‘Tot nu toe verwezen we vooral door naar de ruim veertig hoveniersbedrijven en ontwerpers die zich hebben aangesloten bij het landelijke netwerk van Appeltern Tuinexperts. Die verwijsfunctie blijft. We merken echter dat er een doelgroep is die meer persoonlijk door ons geholpen wil worden en meer gebruik wil maken van onze kennis en knowhow. Wij kunnen die meerwaarde bieden.’

Tuingevoel bevorderen
Om deze rol uit te bouwen (Van Ooijen noemt dat zich voortaan minder bescheiden opstellen als kennisbron) zoekt De Tuinen van Appeltern partners die hierbij kunnen helpen. Stichting Steenbreek is er daar nu een van. De doelstelling van Steenbreek, de leefomgeving vergroenen met als kernthema’s biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid, sluit aan op die van Appeltern. ‘We zijn al sinds jaar en dag bezig om het tuingevoel voor consumenten te bevorderen. Niet door ze van alles te verkopen, maar door ze te vertellen hoe ze tuin kunnen inrichten voor een beter leven en woonomgeving. De basisvoorwaarden voor tuingeluk. Daarnaast kunnen we samen met Steenbreek optrekken om, over de tuinen heen, voor iedereen een mooier leven en woonomgeving te maken. Wij kunnen daarbij profiteren van de kennis en het netwerk van Steenbreek.’

Rondleiden
Een concreet voorbeeld van de samenwerking zou volgens Van Ooijen kunnen zijn het ontvangen van groepen bewoners die aan de slag willen om hun buurt te vergroenen en bij De Tuinen van Appeltern inspiratie kunnen opdoen. ‘We kunnen de groep rondleiden in Appeltern en ervoor zorgen dat de mensen meer begrip krijgen voor een manier van werken om meer biodiversiteit te krijgen.’