Steenbreek steunt initiatief Sociaal Tuinieren

Stichting Steenbreek steunt het initiatief Sociaal Tuinieren dat is opgezet door Stichting Present die kwetsbare mensen helpt met klussen in en om het huis. Bij Sociaal Tuinieren helpen vrijwilligers bij kwetsbare mensen hun verwaarloosde tuintje duurzaam op te knappen en te onderhouden.

Met het initiatief Sociaal Tuinieren wil Stichting Present zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit, betere klimaatbestendigheid en het sociaal isolement doorbreken en dat sluit aan op de doelstelling van Stichting Steenbreek. Er wordt hierbij samengewerkt met onder meer gemeenten, hulpverleners, burennetwerken, hoveniers en kwekerijen.

Leefbaarheid
Sociaal Tuinieren houdt in dat vrijwilligers verwaarloosde tuintjes van kwetsbare mensen duurzaam opknappen en onderhouden. Onder kwetsbare mensen worden verstaan mensen met gezondheidsproblemen, zonder sociaal netwerk en weinig financiële middelen. Dat kunnen ouderen zijn of mensen met een verstandelijke beperking. Juist deze groep heeft volgens Present en Steenbreek baat bij meer groen en een groene leefomgeving omdat dit een positief effect heeft op de gezondheid en de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, zo is uit onderzoek gebleken. Bij Sociaal Tuinieren ontstaan er vaak contacten tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. De doelgroep van Sociaal Tuinieren woont meestal in sociale huurwoningen.

Vrijwilligers
Samen met sociale wijkteams, zorgorganisaties en woningcorporaties selecteert Stichting Present de tuinen. Vervolgens worden de wensen van de bewoner in kaart gebracht en wordt een tuinplan gemaakt. De betrokken tuinontwerper of hovenier zorgt voor planten en tuinaarde en de bewoner springt waar mogelijk bij voor aanschaf van gereedschap en beplanting. Stichting Present zoekt een groep vrijwilligers die onder deskundige begeleiding aan de slag gaat. Nadat het tuintje onderhoudsarm is opgeknapt, wordt de bewoner gekoppeld aan iemand uit de buurt, zodat de tuin mooi blijft en er een langdurig sociaal contact wordt opgebouwd.

Landelijk
Het concept Sociaal Tuinieren is in 2011 in Amsterdam ontwikkeld door de Nederlandse Tuinenstichting en Stichting Present Amsterdam. Het concept ontwikkelde zich tot een succesvol project in vele wijken in Amsterdam en wordt nu landelijk uitgerold. In 2021 is men al op meer dan 25 locaties actief bezig met Sociaal Tuinieren.

DOWNLOAD DE FACTSHEET ‘GROENE AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU’

Terug naar nieuwsoverzicht