Steenbreek, VHG en NL Greenlabel aan de slag met biodiversiteit in de stad binnen Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Stichting Steenbreek, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en NL Greenlabel gaan binnen het Nationaal Deltaplan Biodiversiteitsherstel aan de slag met biodiversiteit in het stedelijk gebied. VHG en NL Greenlabel hebben zich onlangs aangesloten bij de coalitie. Stichting Steenbreek was al enige tijd lid.

De woningbouwopgave voor de komende tien jaar legt een enorme druk op zowel het bestaande stedelijke gebied als op de groene ruimte die door bebouwing in beslag wordt genomen. Om het verlies aan biodiversiteit terug te dringen en waar mogelijk te herstellen, moet de stedelijke biotoop zodanig integraal worden ontwikkeld dat planten en dieren er hun plaats kunnen (blijven) vinden. Doel is om te komen tot planontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan de lokale ecologie en aan het welzijn en de gezondheid van de bewoners.

Biodiversiteit in het stedelijk gebied
Hoe benutten we het stedelijke gebied voor behoud en versterking van biodiversiteit? Welke interventies, gebaseerd op natuurinclusiviteit (ecosysteemdiensten, natuurinclusief bouwen, en groene infrastructuur) kunnen we hiervoor doen? Hoe stimuleren we de stakeholders in het stedelijke gebied om concrete acties te versnellen? En hoe komen we tot een duurzamer (ecologisch) beheer? Met deze vragen gaan de drie organisaties aan de slag binnen de coalitie van het Deltaplan.

Stevige basis
Aan de basis liggen de door VHG ontwikkelde concepten van De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en de Levende Openbare Ruimte en de NL Terrein- en Gebiedslabels van NL Greenlabel. In de aanpak van concrete acties kan daarnaast worden voortgebouwd op de campagnes die Steenbreek landelijk uitvoert en op de resultaten van de Green Deal 1.000 hectare stedelijke natuur.

Acties
De organisaties gaan de komende tijd gezamenlijk een actieplan uitwerken en presenteren aan de overige partners van het Deltaplan. Het doel is om daarmee, naast biodiversiteit in het landelijke gebied, een werkspoor biodiversiteit in het stedelijk gebied aan het Deltaplan toe te voegen en hierin het voortouw te nemen.

Foto
VHG, NL Greenlabel en Stichting Steenbreek markeren hun inzet voor het Deltaplan Biodiversiteitsherstel met het ondertekenen van een pledge.

[V.l.n.r. op foto]

  • Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter NL Greenlabel
  • Louise Vet, voorzitter Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  • Egbert Roozen, directeur Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
  • Roel van Dijk, directeur Stichting Steenbreek