Steenbreek werkt samen met Bijenlandschap

Groene Cirkel Bijenlandschap is een nieuwe partner van Stichting Steenbreek. Beide organisaties streven naar meer biodiversiteit in stad en omgeving. Het eerste samenwerkingsproject betreft biodiversiteit op bedrijventerreinen.

 Volgens directeur Roel van Dijk van Stichting Steenbreek passen het werk en de doelstelling van Bijenlandschap bij de doelstelling van de stichting: het vergroenen van de leefomgeving. ‘Door een afwisseling in de beplanting bied je de bijen en wilde bijen een aantrekkelijke nestelplek die bijdraagt aan een grotere populatie van solitaire bijen en dat is positief voor de bestuiving en groei van planten en bloemen. Hierdoor wordt de biodiversiteit bevorderd.’

34 % meer soorten bijen
In Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Door bijvriendelijke inrichting en beheer wil Bijenlandschap een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden realiseren, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen, hommels en zweefvliegen. In 3 jaar tijd heeft dat volgens Bijenlandschap geresulteerd in 34 procent meer soorten bijen in de gemonitorde gebieden.

Hannie Korthof, programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap: ‘Steenbreek is voor ons een goede partner: het is een professionele organisatie en we krijgen door de samenwerking de kans om ons netwerk uit te breiden. Beide organisaties streven hetzelfde doel na, namelijk het bevorderen van de biodiversiteit. Voor ons is de bij hierbij de drager. Steenbreek werkt ook aan klimaatadaptatie en dat wordt mooi gecombineerd in ons eerste gezamenlijke project.’

Bedrijventerreinen
Het eerste samenwerkingsproject betreft het bevorderen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Veel bedrijventerrein hebben bij piekbuien te maken met wateroverlast. Door klimaatadaptieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van het riool en een wadi, te combineren met een natuurlijkere inrichting van de omgeving, wordt niet alleen de biodiversiteit verhoogd, maar wordt een bedrijf aantrekkelijker voor werknemers, klanten en omgeving. Inmiddels heeft het eerste gesprek met de provincie Zuid-Holland over bedrijventerreinen plaatsgevonden.