Samen met partners kansen en mogelijkheden voor vergroening benutten