Stichting Steenbreek partner van Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Deze organisaties werken samen aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem. Het doel? Herstel van het bodemleven in Nederland, als basis voor een gezonde natuur en een gezonde maatschappij. Stichting Steenbreek onderschrijft de missie van Onder het Maaiveld en gaat de komende twee jaar aan de slag om bodembiodiversiteit volledig te integreren in al haar activiteiten.

Door intensief landgebruik en de toenemende mate van verstening in stedelijk gebied neemt het bodemleven in Nederland in rap tempo af. Dat draagt bij aan grote problemen, zoals het verdwijnen van insecten- en vogelpopulaties, minder natuurlijke bestuiving van gewassen en een grotere vatbaarheid voor ziekten en plagen bovengronds. Daarom wil het project ‘Onder het Maaiveld’ de bodem – letterlijk en figuurlijk – weer tot leven brengen. Met als ultiem doel: een levende bodem als basis onder ons bestaan.

“Minstens een kwart van alle soorten op aarde leeft in de bodem”, vertelt Caspar Verwer van IUCN NL. “Eén lepeltje grond kan duizenden soorten, miljoenen individuen en zo’n honderd meter aan schimmeldraden bevatten. Al dit leven zorgt ervoor dat de bodem verschillende onmisbare functies vervult: als voedingsbron voor planten, waterberging, waterzuivering, klimaatbuffer, en natuurlijke plaagbestrijding. Een gezond en rijk bodemleven is dus essentieel voor alles wat zich daarboven bevindt: planten, vogels maar ook de mens.”

Onder het Maaiveld
Met het programma Onder het Maaiveld gaat Stichting Steenbreek via onder andere de Steenbreekspecial, Vakblad Groen en nieuwsbrieven actief kennis delen over het belang van een gezonde bodem in stedelijk gebied richting beleidsmakers van deelnemende gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars et cetera. Naast evenementen als De Week van de Groene Tuin, de maand van Het Vergeten Plantseizoen en de Bodemdierendagen worden ook diverse campagnes opgestart om burgers bewust te maken van het belang van een gezond bodemleven om zo zelf tot actie te komen: denk aan ‘tegel eruit en hoe verder naar een groene tuin’ en afkoppelen van regenwater van het riool, zodat dat water weer kan infiltreren en de ondergrondse watervoorraad wordt aangevuld.

Dit project vindt plaats in het kader van het programma Onder het Maaiveld: een samenwerking tussen IUCN NL, NIOO-KNAW en de Vlinderstichting en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij. Zie ook www.onder-het-maaiveld.nl.

Help ook mee aan het herstel van het bodemleven in Nederland.