Stichting Steenbreek verwelkomt Bert Griffioen als nieuwe adviseur

Bert Griffioen is als onafhankelijk adviseur gestart voor Stichting Steenbreek. Hij brengt ruim vier decennia aan groenervaring mee als voormalig directeur/eigenaar van een vasteplantenkwekerij in openbaar groen en retail. Met zijn adviezen hoopt hij bij te dragen aan de volwassenwording van Steenbreek. ‘Ik doe alleen nog maar wat ik leuk vind en plezier geeft. Dat herken ik bij Steenbreek. Ik maak daar graag tijd voor.’

‘Steenbreek wordt de laatste jaren steeds serieuzer genomen. Daar hoort bij dat partners bepaalde standaarden verwachten en dat er meer werk op de plank ligt’, zegt Griffioen over zijn opdracht voor Steenbreek. ‘Ik vind het belangrijk om als adviseur dat niveau hoog te houden door in al mijn projecten en opdrachten voor goede resultaten te zorgen.

Ruime ervaring
Griffioen kan hier naar eigen zeggen aan bijdragen door zijn ruime ervaring in de groenwereld, onder andere door zijn contacten met gemeenten en groenaannemers. Hij bedacht twintig jaar geleden een concept voor het gebruik van vasteplanten in de openbare ruimte, gebaseerd op een hoge biodiversiteit, kleur en fleur en aantrekkelijke kosten van beheer.

Griffioen is twee weken geleden al gestart. Tot de eerste werkzaamheden behoren het beoordelen van offertes, zoals aan Steenbreek gevraagd, van een aantal vergroeningsprojecten. Verder worden inmiddels afspraken gemaakt met gemeenten in het kader van de voorbereiding hiervan, geeft hij presentaties en verzorgt cursussen namens Steenbreek in het kader van onderhoud en sortimentskennis rond zijn specialisme. Daarnaast treedt hij op als ambassadeur voor de Stichting.

Onafhankelijk
Hij droeg in 2019 zijn bedrijf volledig over aan een grote marktpartij en treedt nu op diverse terreinen op als onafhankelijk adviseur, nu ook voor Stichting Steenbreek. De groenexpert ziet de rol als adviseur als een leuke uitdaging. Griffioen geeft aan zich als een vis in het water te voelen bij zijn ongebonden rol.