Stichting Steenbreek vijf jaar: terugblikken en vooruitkijken

Stichting Steenbreek heeft onlangs haar ‘Terugblik op het jaar 2019’ uitgegeven. In deze uitgave staat beknopt weergegeven wat de stichting vorig jaar aan activiteiten heeft verricht.

Voorzitter Wout Veldstra vertelt dat Stichting Steenbreek in 2019 een intensief jaar heeft  beleefd. “Bijna een jaar lang zijn we ‘in transitie’ geweest. Vorig jaar heeft er een grote reorganisatie plaatsevonden. We zijn vijf jaar geleden als een kleine actiegroep begonnen en zijn vorig uitgegroeid naar een landsbrede beweging met een bijbehorende sterke bestuurs- en uitvoerende structuur.” Inmiddels doen er meer dan 120 gemeenten, vier provincies en vier waterschappen mee aan Steenbreek. Veldstra vult aan: ‘Ik verwacht dat die groei doorgaat. Er is op veel plaatsen genoeg enthousiasme om de beweging groter en breder te maken. Het gaat daarbij niet alleen om de groei van Steenbreek, er is eenvoudigweg werk aan de winkel. Met de biodiversiteit is het slecht gesteld en qua klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen.’

Doel
Het doel van de “Terugblik op het jaar 2019” is de aangesloten leden en partners op hoofdlijnen te informeren over wat Steenbreek aan activiteiten heeft verricht. Zo stond vorig jaar het thema ‘Samen werken aan biodiversiteit’ centraal. Tijdens de diverse activiteiten in het land is daar extra aandacht gevraagd.

Naast de communicatie-uitingen zoals nieuwe brochures en Steenbreekspecials die worden aangehaald, wordt er ook uitgebreid aandacht voor de Steenbreektrofee gevraagd.

Plannen 2020
Eind vorig jaar en begin 2020 heeft Steenbreek zich georiënteerd op de toekomst. Dit heeft onder ander geresulteerd in een nieuw jaarthema. Voor 2020 is dat “Samen voor meer groen in de buurt”. Veldstra: ‘Een jaar lang belichten we de sociale component. Door samen aan de vergroening te werken, ontstaan er nieuwe contacten wat weer goed is voor de leefbaarheid van een wijk of buurt. Een ander speerpunt is kennisontwikkeling. Steenbreek ondersteunt met een aantal organisaties diverse onderzoeken. De Evoscope (in samenwerking met Naturalis, WUR en RUG) en Smart x Groen ( in samenwerking met Future City) zijn daar voorbeelden van.

Tot slot gaat Steenbreek zich nog meer profileren in de landelijke media. De interviews op BNR Nieuwsradio, radioprogramma Thuis op 5 en het opinieartikel in de Telegraaf zijn daar de eerste voorbeelden van.

Bekijk hier de ‘Terugblik op het jaar 2019’