Stimuleren van bewoners tot het vergroenen van tuinen

De hoofdvraag van het onderzoek ‘Stimuleren van bewoners tot het vergroenen van tuinen’ luidt: Hoe kan de gemeente Pijnacker-Nootdorp haar burgers het beste stimuleren tot het vergroenen van hun tuin en hoe kunnen het aantal bewoners die hier aan mee werken gemeten worden?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft te maken met wateroverlast en versteende tuinen is een trend die bijdraagt aan dit probleem. De gemeente wil graag dat haar bewoners hun tuinen ontstenen en vergroenen. De grote vraag is hoe je de burgers zo ver krijgt dat zij dit doen. Studenten van de Hogeschool Inholland Delft hebben in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar deze materie en hebben een communicatieplan opgesteld.

Download het rapport »