Subsidieregeling klimaat Groningen: ook voor infiltratiekratten

 Groningse inwoners en bedrijven kunnen vanaf 1 maart 2022 subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen of het opvangen van regenwater op het eigen terrein. Als u ideeën heeft om een groen dak aan te leggen, uw versteende tuin te vergroenen, bomen te planten, muren te vergroenen, uw regenpijp af te koppelen of een waterberging te maken, dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie ontvangen. De gemeente wil zich zo beter wapenen tegen de gevolgen van extreem droog, heet en nat weer.

Elders kunt u meer lezen over het gebruik van zogenaamde IBC-containers (Intermediate Bulk Containers) voor het aanleggen van een ondergrondse waterberging. Een andere methode om regenwater op te vangen is het gebruik van infiltratiekratten. Deze kunststof kratten worden ingegraven en vangen in de holle ruimte regenwater tijdelijk op. Door de werking van de infiltratiekratten zakt dit water geleidelijk weg in de grond.

Groot voordeel is dat de ruimte bovengronds beschikbaar blijft voor beplanting. Ook voor deze voorziening stelt de gemeente Groningen subsidie beschikbaar. De foto’s hieronder zijn gemaakt bij iemand die recent infiltratiekratten heeft laten plaatsen waarin 5.000 liter water opgevangen kan worden en waardoor 70 m2 dakoppervlak van het riool is afgekoppeld.

Kijk op voor de mogelijkheden en voorwaarden op de website van de gemeente Groningen.