Terugkoppeling behoefteonderzoek Steenbreek 2022

Begin dit jaar heeft Stichting Steenbreek een behoefteonderzoek uitgevoerd onder aangesloten gemeenten en direct betrokkenen. Wij waarderen het zeer als je hebt bijgedragen aan het invullen van onze enquête, dank daarvoor. Dit is een terugkoppeling van enkele eerste uitkomsten.

We hebben niet alleen inzicht gekregen hoe er over Steenbreek wordt gedacht, maar ook welke wensen en behoeften er leven en waar we ons de komende jaren voor moeten gaan inzetten. Aan de hand van de resultaten wordt een meerjarenplan voor Operatie Steenbreek opgesteld.

Respons
De respons was groot: 85 gemeenten, 4 uitvoerende partijen en 128 betrokkenen uit andere organisaties reageerden uitgebreid.

Er moet veel meer gebeuren

Ruim de helft (63%) van onze contactpersonen geeft aan dat er meer zou moeten gebeuren op het gebied van vergroening in hun gemeente, maar gebrek aan budget, uren en capaciteit belemmert dat. Bij nog eens 7% van de gemeenten gebeurt er nog vrij weinig. Dit betekent dat ons veel te doen staat, omdat de gemeenten een cruciale rol spelen in het organiseren van draagvlak voor de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn voor de oplossingen van de klimaatverandering, en om een einde te maken aan biodiversiteitsverlies.

    Het vrijmaken van tijd om alle zaken die rondom Steenbreek spelen is de grootste factor waarom er in onze gemeenten nog te weinig gebeurt”

Een belemmering is onze werkdruk, en de organisatie moet nog rijpen.”

Het valt op dat de grotere gemeenten met >100.000 inwoners vooroplopen als het gaat om activiteiten rondom Steenbreekthema’s. 11 gemeenten geven aan dat zij al veel doen en daarbij vaak ervaringen delen ter inspiratie. Voor hen staat landelijke bewustwording voorop en daarin zien zij een rol voor Steenbreek weggelegd.

Waarom zijn gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek

 • De missie van Steenbreek wordt ondersteund, partners zijn blij met onze inspanningen;
 • De combinatie van landelijke aandacht en concrete lokale middelen werkt goed;
 • Door Steenbreek ervaart men ‘een gevoel van achterban’;
 • Deelname helpt om raad en college te doordringen van de belangen van biodiversiteit en klimaatadaptatie, maar heeft ook een promotionele waarde: het zichtbaar lid zijn van Steenbreek ondersteunt het gemeentelijk beleid;
 • Gemeenten maken graag gebruik van het kennisnetwerk waardoor ze het wiel niet steeds opnieuw hoeven uit te vinden;
 • Steenbreek acties die in meerdere gemeenten tegelijk worden gedaan, leveren meer aandacht op dan in één gemeente;
 • Er wordt goed gebruik gemaakt van het beeld- en communicatiemateriaal dat Steenbreek beschikbaar stelt.

Niet steeds maar het wiel uitvinden. Twee weten er meer dan een: samen kun je met andere (buur) gemeenten burgers, bedrijven en scholen stimuleren en faciliteren om hun tuin en omgeving te vergroenen en acties initiëren. Acties die in meerdere gemeenten tegelijk worden gedaan leveren meer aandacht op dan wanneer een gemeente dit alleen doet. Bij Steenbreek zit veel kennis, waar we graag gebruik van maken.

Focus op particuliere ruimte
Ons werkterrein is de afgelopen jaren verbreed naar zowel bedrijventerreinen als de openbare ruimte. Het is echter duidelijk dat gemeenten nog steeds het meest behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van privé buitenruimte (tuinen) als het gaat om het bereiken van meer vergroening: 82% maakt hiervoor graag gebruik van Steenbreek.
De komende jaren zal Steenbreek blijven focussen op bewonersparticipatie en we gaan daarbij meer samenwerken met projectontwikkelaars (nieuwbouw) en woningcorporaties, maar ook met de VHG.

Meer overzicht in het aanbod
De tip “het huidige aanbod toegankelijker maken en alle diensten duidelijker onder de aandacht brengen” nemen wij ter harte, omdat partners niet altijd op de hoogte zijn van wat Steenbreek te bieden heeft. De consulent zal nog beter aansluiten bij de behoeften van de gemeente en kan helpen bij een gepersonaliseerd aanbod.
Daarnaast maken we doorlopend aanpassingen op het Steenbreeknet voor partners. Je vindt nu bijvoorbeeld een:

 • Aparte pagina voor de Steenbreek acties;
 • Map ‘Opstartfase’ in de catalogus. Deze helpt nieuwe gemeenten of nieuwe medewerkers om Steenbreek te integreren;
 • Jaarkalender met terugkerende activiteiten.

We nemen de mogelijkheden prominenter op in de maandelijkse partner mailings. De algemene Steenbreek website gaan we opnieuw inrichten zodat elke doelgroep direct de juiste informatie vindt.

De toekomst
Steenbreek richt zich de komende periode op de strategie en het meerjarenplan, waarin we zeker doorgaan met:

 • Aanbieden van concrete communicatiemiddelen en ondersteuning bij acties.
 • Kennisontwikkeling, kennisdeling en bieden van inspiratie.
 • Campagnevoering waar gemeenten en inwoners bij aan kunnen haken, zoals nu Maai Mei Niet.
 • Landelijk communiceren om meer draagvlak te vragen voor vergroening.

Op de korte en langere termijn:

 • Staan wij op het punt om ism Cobra Groeninzicht de Steenbreekatlas te lanceren, waarmee we de huidige versteningskaart naar een veel hoger niveau tillen en jij precies kunt zien wat de focuspunten zijn in jouw omgeving. Daarover volgt snel meer.
 • Gaan wij een duidelijke plek voor inwoners inrichten op onze website.
 • Zijn er plannen om een landelijke Steenbreek actiedag te organiseren.
 • Wil Steenbreek meer aandacht besteden aan de afnemende biodiversiteit in het agrarisch/landelijk gebied.

Gemeentepanel
Wij waarderen de betrokkenheid van de Steenbreekgemeenten enorm en blijven graag in contact. Daarom zijn we voornemens een gemeentepanel te starten. Over de invulling daarvan wordt nagedacht. Heb je interesse? Meld je dan alvast aan voor het ‘Steenbreekgemeentepanel’ via info@steenbreek.nl

Wout Veldstra, Voorzitter