Training bereidt natuurbeheerders voor op drukte in coronacrisis

Met de versoepeling van de maatregelen rond de coronacrisis neemt ook het bezoek aan park, bos, strand en recreatiegebied toe zoals op Hemelvaartsdag al bleek. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad sluit zelfs niet uit dat er in de zomer beperkende maatregelen genomen worden. Om beheerders van natuur- en recreatiegebieden voor te bereiden op de verwachte toestroom, met name in de zomermaanden, heeft het Cursus Centrum Groen een training ontwikkeld: ‘Gastheerschap tijdens COVID-19’.

Het mooie weer, met name op Hemelvaartsdag (21 mei), leidde tot een enorme toeloop van bezoekers aan met name stranden, natuurplassen en bosgebieden. ‘Door de coronacrisis ontstaat ook een ander type bezoekers. Voorheen waren het alleen mensen die een frisse neus gingen halen. Nu de maateregelen worden versoepeld zie je dat meer mensen naar de natuurgebieden komen’, zegt Karin Jellema van Cursus Centrum Groen dat gespecialiseerd in het trainen en opleiden van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden in de buitenruimte. ‘Met de toenemende bezoekersaantallen rees bij ons de vraag: hoe kun je nu mensen die in natuur- en recreatiegebieden werken, heel praktisch helpen om bezoekers welkom te heten, hen te vertellen wat wel en niet mag, te zorgen voor een betere verdeling van de gasten over de gebieden en hoe kun je dat handhaven? We hebben daarom een kortdurende training opgezet voor vijf tot acht deelnemers die op maat kan worden aangeboden. Want hij is bedoeld voor onder anderen boswachters, boa’s, publiekvoorlichters, vrijwilligers en campingmedewerkers. We maken daarbij gebruik van een trainingsacteur.’

Natuurbeleving
Jeroen Glissenaar, parkmanager bij de gemeente Arnhem en betrokken bij het opzetten van de training, is blij met het initiatief. Vooral het aspect van gastheerschap spreekt hem aan. ‘In de loop der jaren is de natuurbeleving anders geworden omdat de maatschappij verandert. Het een is niet beter of slechter dan het andere. Sommigen komen naar het park om hun hoofd leeg te maken, anderen om vogels of reeën te spotten of te sporten. Daar moet je als beheerder op inspelen. De coronacrisis zie ik ook als een kans om nieuwe mensen naar de natuur te trekken. Uitgangspunt is: je maakt niks kapot en je houdt rekening met elkaar.’

In de training komen onder meer de diverse scenario’s van de coronacrisis en de gevolgen voor het gedrag van mensen aan bod, de vertaling van maatregelen, gastheerschap in de natuur, verbale en non-verbale gespreksvaardigheden en het omgaan met klachten en agressief gedrag.

Welkom voelen
Glissenaar: ‘Heel vaak is handhaving gericht op overtredingen, maar bij natuurbeheer is het belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Dus niet: je mag dit niet en dat niet, maar: welkom in ons park, een fijne dag en houdt u er rekening mee dat je anderhalve meter afstand houdt. Vaak gaan mensen in de fout omdat ze dit gedrag niet gewend zijn.’ Voor informatie over de training ‘Gastheerschap tijdens COVID-19’.