,

Tuin van de Wijk Afrikaanderwijk

De Afrikaanderwijk is een levendige multiculturele wijk “op Zuid”. De Tuin van de Wijk is ván de wijk, waar bewoners terecht kunnen voor groen advies, concrete hulp bij hun kleine of grote groene plannen en om elkaar te inspireren. In opdracht van Rotterdams Weerwoord is dit een mooi voorbeeld om tot groene stedelijke (leefbaarheids) vernieuwing te komen.

De Tuin van de Afrikaanderwijk is genomineerd voor de Steenbreektrofee 2023, categorie professionals.

Hoe het begon
In 2019 startte het Rotterdams Weerwoord in een aantal wijken, waaronder de Afrikaanderwijk, met een wijkaanpak. In opdracht van Rotterdams Weerwoord zijn door platform Met de Stad vervolgens de kansen, de uitdagingen voor en de wensen van de Afrikaanderwijk in de brede zin geïnventariseerd. Die zijn vervolgens gekoppeld aan de klimaatuitdagingen en -kansen in de wijk. De wensen in de wijk waren hierin leidend. Wat is mogelijk om met deze wensen als basis de wijk met, voor en door buurtbewoners klimaatadaptiever te maken?

Uit de inventarisatie bleek onder andere dat er veel kansen lagen in het hart van de wijk: het Afrikaanderplein. Het plein heeft een sterke sociale functie en de omgeving is erg stenig en niet erg uitnodigend. Ook bleek uit de scan dat er behoefte is aan meer gezamenlijk groen, verkoeling, en eetbare en bloeiende planten. Ten slotte zei bewoner Aya: “We hebben een Huis van de Wijk, maar waarom geen tuin?” Zo ontstond het plan voor een Tuin van de Wijk.

Een Tuin van de Wijk?
De (klimaatadaptieve) Tuin van de Wijk, in de openbare ruimte, naast het Huis van de Wijk, is een fijne manier om de grote klimaat- en groenblauwe thema’s in de stad naar de stoep van de Rotterdammers te brengen, en hen te betrekken bij de oplossingen. Binnen in het Huis van de Wijk is extra informatie beschikbaar. De Tuin van de Wijk draagt bij aan meer groen, meer waterbuffering, meer biodiversiteit, meer klimaatbewustzijn, én aan een socialere, gezondere en aantrekkelijke Afrikaanderwijk. De Tuin van de Wijk is ván de wijk. De tuin is ontworpen, aangelegd en beheerd door de wijk en wijkpartijen. Bewoners en wijkorganisaties zijn betrokken en leidend bij ontwerp en inrichting van de locatie. Het onderhouden van de locatie ligt in handen van de wijk, in samenwerking met de betrokken partners in de wijk.

Samen leren

In de Tuin van de Wijk kunnen bewoners terecht voor groen advies, voor concrete hulp bij hun kleine of grote groene plannen, om elkaar te inspireren, om gekoppeld te worden aan de juiste professionals en om samen aan de slag te gaan. Ook zijn het locaties waar men elkaar kan ontmoeten en nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. In de Tuin van de Wijk kunnen kinderen en volwassenen terecht om te leren door te doen. Handen in de aarde, lessen over natuur en klimaat, samen groen aanleggen en onderhouden, leren over en bijdragen aan een klimaatadaptieve buurt. Stichting Steensoep geeft les aan de kinderen van Basisschool de Globetrotter in de tuin.

Hoe gaat het nu?
In het najaar van 2022 hebben we deel 1 van de tuin aangelegd en geopend: een grotere tuin met eetbare planten naast het Huis van de Wijk, in samenwerking met Diergaarde Blijdorp en Bibliotheek Rotterdam, waar ook zitjes te vinden zijn. Én een strook met eetbaar groen recht tegenover het Huis van de Wijk. De tuin wordt in maandelijkse onderhoudsmomenten beheerd door de buurt, met professionele begeleiding van Buro Kruisbestuiving.

De Tuin van de Wijk Afrikaanderwijk is geopend! – Rotterdams Weerwoord

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de aanleg van deel 2: de groenstrook wordt doorgetrokken tot langs basisschool de Globetrotter en clubhuis Feyenoord. De bewoners wensten bloemen, rozen en eetbaar groen, dus die krijgen ze! Ook is er een boomspiegel onthard en is er een begin gemaakt met een vlinderpad dat de Tuin van de Wijk met de Botanische Tuin verbindt. In totaal zijn er 160 vierkante meters aan tegels gewipt en ingeruild voor groen. 80 m² in fase 1 en nu nog eens 80 m² in fase 2. Maandag 22 mei opende deel 2 van de Tuin van de Wijk. Het team Tuin van de Wijk (= Buro Kruisbestuiving, Stichting Steensoep, de Botanische Tuin, Met de Stad en het Rotterdams Weerwoord) had de hele wijk uitgenodigd. Ze viernden feest, en openden de tuin samen met Aya en wijkmanager Nasra Djorai.

Met de Stad is een collectief van zelfstandigen met een groot(-stedelijk) netwerk. Sámen met stadsbewoners bouwen zij op een wijkgerichte en inclusieve manier aan participatie in duurzame oplossingen.

Achtergrondinformatie
De gemeente Rotterdam werkt aan een klimaatadaptieve, groene en biodiverse stad. Dit gebeurt door een inmiddels nauwe samenwerking tussen de programma’s Rotterdams Weerwoord (klimaatadaptatie), Rotterdam gaat voor Groen (vergroening) en het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit.

Zowel Rotterdams Weerwoord als Rotterdam gaat voor Groen richten zich daarbij ook op het ondersteunen van acties van en voor de bewoners. Rotterdams Weerwoord doet dit met de wijkaanpak. Rotterdam gaat voor Groen met het onderdeel Groen dichtbij huis.

Filmpje opening 22 mei