Tweede excursie Friesland – slim hergebruik groenafval

Friese groene beleidsmakers en beheerders van diverse gemeenten en een woningcorporatie waren te gast bij de gemeentewerf in Leeuwarden. Allen hebben biodiversiteit op de agenda staan en zoeken wegen om beleid en beheer vriendelijker voor insecten maken. 

Deze tweede inspiratiedag met 17 deelnemers was georganiseerd door Stichting Steenbreek en Silence of the Bees. Zij slaan de handen ineen om kennis en ervaringen te delen en zo succesvoller de beste aanpak voor beheer en realisatie van biodiverser groen op poten te krijgen. De eerste inspiratiedag vond plaats op Schiermonnikoog.

Ecologisch hovenier Gilberto Squizzato vertelde de gasten over zaden en de zadenbank die de gemeente heeft opgebouwd. Met deze zaden worden delen van de openbare ruimte ingezaaid, het oogsten van zaden helpt bij de soortenrijkdom. Jaarlijks verzamelen ze zo’n 60 inheemse zaden van planten als Kamille, Ratelaar en Moerasspirea. Het zijn plantensoorten die het op de kleigrond goed doen.

Groenadviseur Geert Draaistra laat in zijn presentatie voorbeelden zien van maar liefst 13 soorten beheer om zo de grootste variëteit aan soorten te krijgen. Zo bloeit er altijd wel iets, mensen klagen vaak als we maaien, juist het maaien zorgt voor herbloei. Het maaibeheer moet ook praktisch uitvoerbaar zijn. Geert pleitte ook voor het kijken bij beheer door een ecologische bril; het beheer door een partij laten doen die oog heeft voor wat er leeft op die plek.

Foto van de deelnemers bij de Grote Uil, een voorbeeld van een ecohoop in Leeuwarden (Nienke Plantinga)

We stapten allemaal op de fiets na de presentaties, om in de praktijk in de wijk Camminghaburen te bekijken. Voorbeelden van beheer door schapen, oude stammen die op de plek blijven en dienst krijgen als bruggetje, of als eco-hoop. Hierin krijgt de boom de kans  om langzaam af te breken en als bron van leven dienen voor kleine (bodem)organismen.

Het hoogtepunt van de fietstocht is een ecohoop die als kunstwerk is vormgegeven: een grote uil. Afval als bouw- en grondstof voor betere bodem, waterhuishouding en aantrekkelijk leefgebied voor diverse dierensoorten.’Door slimmer hergebruik wordt het werk alleen maar makkelijker’, aldus Geert Draaistra. ‘Door onze groenafvalstromen met bokashi te composteren, brengen wij de kringloop in de plantvakken weer op gang en doen de planten het beter.’ De groenbeheerder uit Waadhoeke merkt op: ‘Als de jongens van onze buitendienst niet meer hoeven te schoffelen zou dat echt grote winst zijn!’