Save the date: Bodemdag 31 mei in Pakhuis de Zwijger

De openbare ruimte is overal om ons heen en kent vele functies. Zo gebruiken we de openbare ruimte om te reizen, voor recreatie, als woonwijk, winkelstraat of stadspark. Iedereen hecht waarde aan een prettige leefomgeving met volop groen en ruimte, die verkoeling kan bieden en weerbaar is in droge en natte periodes. Een rijk bodemleven speelt hiervoor een cruciale rol.

Een levende bodem zorgt namelijk voor een gezonde openbare ruimte die toekomstbestendig is. Wist je bijvoorbeeld dat alleen een theelepel grond al meer levende organismen bevat dan er mensen op aarde leven? En hoe kunnen bedrijven, burgers, ngo’s en overheden de ruimte slim gebruiken zodat natuurlijke bodemfuncties ten volste worden benut?

Als je nu al enthousiast wordt, verwelkomen we je graag op dinsdag 31 mei a.s in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam voor de Onder het Maaiveld Bodemdag 2022: Een levende bodem voor een gezonde stad.

Over de Bodemdag

  • Datum: dinsdag 31 mei 2022
  • Tijd: 10.30 – 17.30 uur
  • Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
  • Deelname: gratis, aanmelding vereist

Inhoud programma
De partners van Onder het Maaiveld streven naar een slim gebruik van de bodem waardoor het bodemleven wordt bevorderd en natuurlijke bodemfuncties ten volste worden benut.

De Bodemdag bestaat uit een combinatie van praktische inspiratiesessies en de uitwisseling van de laatste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van bodembiodiversiteit en beleidsontwikkeling voor de openbare ruimte. Daarnaast zullen we onze Nationale Agenda voor de Bodem ‘De Bodem als Bondgenoot’ presenteren en aanbieden.

Zet u deze datum alvast in uw agenda? Binnenkort maken we meer bekend over het programma voor de Bodemdag 2022 en ontvangt u een aanmeldlink.