Informatiebijeenkomst Pientere Tuinen met uniek aanbod Steenbreek Atlas

Het project Pientere Tuinen, waarvan Stichting Steenbreek één van de partners is, is op 6 april jongstleden gestart met de eerste 1.000 deelnemers. Sindsdien hebben we veel enthousiaste en positieve reacties gehad en veel aanmeldingen om ook mee te doen. Samen met jou als Steenbreekdeelnemer willen we nu de volgende stap zetten én daarom hebben wij een uniek aanbod.

Doe met 25 tuinbezitters in jouw gemeente of provincie mee aan Pientere Tuinen (www.pienteretuinen.nl) en krijg als Steenbreekdeelnemer gedurende de projectperiode gratis toegang tot extra functionaliteiten van de Steenbreek Atlas van Cobra Groeninzicht. De gedetailleerdere extra informatie biedt je nog meer mogelijkheden om het datagedreven klimaat- en groenbeleid van jouw gemeente of provincie vorm te geven.

In twee online informatiebijeenkomsten op woensdag 24 mei om 9.00 uur of dinsdag 30 mei om 16.00 uur wordt je inhoudelijk op de hoogte gebracht door Roel van Dijk (directeur Stichting Steenbreek) en Arjen Hof (mede-initiatiefnemer van Pientere Tuinen), over wat er de afgelopen periode al is bereikt en hoe ook je kunt aanhaken. Uiteraard heb je ook de mogelijkheden om vragen te stellen.

Ga naar het aanmeldformulier

Over het “Citizen science” project
Pientere Tuinen is het grootste “citizen science” project in Nederland waarbinnen verschillende doelstellingen worden verbonden. Tuinbezitters in jouw gemeente of provincie krijgen een bodemsensor die drie jaar lang de temperatuur en het vochtgehalte meet. Ze zien de resultaten zichtbaar in hun persoonlijk dashboard en krijgen zowel online als via workshops advies en informatie over het vergroenen van de tuin.

De data van de sensoren worden (samen met andere databronnen) gebruikt voor twee landelijk onderzoeksprogramma’s. Samen met RIVM wordt gekeken naar factoren die van invloed zijn op hittestress, verdroging en wateroverlast. Van Hall Larenstein University of Applied Science doet daarnaast onderzoek naar gedragsfactoren die vergroening beïnvloeden en positieve interventiestrategieën die helpen vergroening te stimuleren.

Daarnaast leer jij als gemeente of provincie binnen de community van andere deelnemers aan Pientere Tuinen over structurele, duurzame vergroening van buurten/wijken, sámen met jouw inwoners onder andere van de onderzoeksprogramma’s en andere projectpartners.

Kortom, we meten, onderzoeken, leren en zorgen voor een grotere bewustwording ten aanzien van het belang van een groene tuin.

Schermafbeelding van het persoonlijke dashboard van jouw tuinbezitters ‘Mijn Pientere Tuin’

Over de Steenbreek Atlas
Als deelnemer van Steenbreek krijg je al toegang tot de basisversie van de Steenbreek Atlas met informatie op wijkniveau. Door mee te doen met Pientere Tuinen krijg je gratis toegang tot veel meer en gedetailleerdere informatie. Daarmee wordt het maken van beleid voor jouw klimaatopgaven (hittestress, verdroging, wateroverlast) een stuk effectiever. Je pakt jouw klimaatagenda op een geïntegreerde manier aan en kunt de maatregelen richten op die locaties waar het effect het grootst is. Bovendien worden alle data die met het project Pientere Tuinen worden verzameld ook opgenomen in de Steenbreek Atlas. Zo koppel je participatie aan beleid.

Schermafbeelding Steenbreekatlas

De combinatie van Pientere Tuinen, met een focus op participatie, vergroening en onderzoek en de Steenbreek Atlas bied je een samenhangende, maar eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing waaraan alle grote thema’s gekoppeld zijn: klimaat, groen, biodiversiteit, hittestress, verdroging en gezondheid. Doe als provincie of gemeente ook mee en profiteer als deelnemer van Steenbreek van de extra voordelen. De minimale afname is 15 pakketten á € 400,–, bij afname van 25 pakketten profiteer je van het unieke aanbod. Zo kun je eenvoudig jouw inwoners betrekken en tot actie laten komen. En met de Steenbreek Atlas heb je een instrument voor effectief beleid en concrete maatregelen. Een win-win.

Ben je geïnteresseerd?
Dan nodigen wij je graag uit voor één van de online informatiebijeenkomsten op woensdag 24 mei om 9.00 uur of dinsdag 30 mei om 16.00 uur. Binnen een uur word je  door Roel van Dijk (directeur Stichting Steenbreek) en Arjen Hof (mede-initiatiefnemer van Pientere Tuinen) op de hoogte gebracht van het project, wat er de afgelopen periode al is bereikt en hoe ook je kunt meedoen. Uiteraard heb je ook de mogelijkheden om vragen te stellen. Meld je aan via dit aanmeldformulier en geef aan welk moment je het beste uitkomt.

Wij hopen u online te ontmoeten, of live tijdens de landelijke Inspiratiedag op 8 juni in Assen!