Inspriatiedag Steenbreek op 26 maart gaat niet door

Het bestuur van Stichting Steenbreek heeft zojuist in samenspraak met de provincie Noord-Brabant besloten de inspiratiebijeenkomst van donderdag 26 maart te verschuiven naar een ander moment. We hebben momenteel nog geen alternatieve datum. We wachten de ontwikkelingen rondom het coronavirus af.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en informeren u te zijner tijd over de nieuwe datum.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Steenbreek

——————————————————————————————————-

Op 26 maart organiseren Stichting Steenbreek en provincie Noord-Brabant de Steenbreek inspiratiedag. Deze dag is onder andere bedoeld voor aangesloten gemeenten en partners en heeft als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen rondom het thema ‘Samen voor meer groen in de buurt!’.

De positieve impact op de onderlinge contacten die Steenbreekacties hebben in straat en wijk staat centraal. De uitgangspunten van de Omgevingswet komen ook aan bod. Deze dag is niet alleen bedoeld voor mensen die met groen en klimaatadaptatie bezig zijn, maar juist ook voor degenen die zich bezighouden met het sociale domein en gezondheid. Neem dan ook je collega van een beleidsveld mee naar deze dag.

Er zijn in totaal 125 plaatsen. Meld je op tijd aan.
Download de uitnodiging

PROGRAMMA:

 • 10.00 uur    Inloop met informatiemarkt
 • 10.30 uur    Welkom door dagvoorzitter Joop Spijker
 • 10.35 uur    Vraaggesprek met voorzitter Stichting Steenbreek Wout Veldstra
 • 10.45 uur    Inleiding door juryvoorzitter Steenbreektrofee en ambassadeur van Steenbreek Margot Ribberink
 • 11.00 uur    Steenbreek in de praktijk. De vier Steenbreekinitiatieven: Apeldoorn, Den Helder, Nijmegen en Spijk waren in 2019 genomineerd voor de Steenbreektrofee. Thijs van Mierlo (directeur Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners) en Robert Graat (programma Groene Metropool van Staatsbosbeheer) gaan op een inspirerende en interactieve manier en aan de hand van een viertal filmpjes hun expertise op het vlak van participatie en groene netwerken delen.
 • 12.15 uur    Pauze
 • 13.30 uur    Vraaggesprek met gedeputeerde Erik van Merrienboer van provincie Noord-Brabant. Merrienboer, die o.a. de Omgevingswet in zijn portefeuille heeft, maakt de vertaalslag van deze wet naar de Steenbreekacties. De Omgevingswet sluit aan waar Steenbreek al vijf jaar mee bezig is. Namelijk het verbeteren van de woonomgeving door de verschillende domeinen zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en sociaal met elkaar te verbinden.
 • 13.45 uur    Van Hall Larenstein startte drie jaar geleden de opleiding Management van de Leefomgeving. De essentie van deze opleiding is: hoe ontwikkel je nu en in de toekomst duurzame steden op een integrale wijze, waarbij de leefbaarheid het vertrekpunt is? Dit sluit goed aan op de invoering van de Omgevingswet. Coördinator Freddy van Dijken en tweedejaarsstudent Christel Moerkerk lichten hun opleiding toe aan de hand van onder meer een Steenbreekactie in Velp.
 • 14.15 uur    Korte toelichting over de meerwaarde van het intranet. Door Roel van Dijk. En Frank Geenen van gemeente Oss kondigt de Nationale Groendag 2020 aan.
 • 14.30 uur    Afsluiting en netwerkborrel
 • 15.00 uur    Einde

PRAKTISCHE INFORMATIE: