Uitnodiging Kenniscafé – Groen in de stad

Op 2 november vindt het Kenniscafé Groen in de stad plaats. Tijdens deze bijeenkomst geven we ondernemers in de groene sector en stadsinrichters praktische handvatten om de vergroening van de bebouwde omgeving te kunnen versnellen.

Van het belang van groen in de stad voor het welbevinden van de bewoners en voor klimaatadaptatie zijn alle partijen wel overtuigd. Maar hoe houd je het betaalbaar? Hoe krijg je draagvlak bij bewoners? Hoe breng je veranderingen in bestaande plannen?

Wat gaan we doen?

In deze editie geven onderzoekers van Wageningen University & Research samen met ondernemers u inzicht in de dilemma’s bij het realiseren van meer groen in de stad en hoe zij dat opgelost hebben.

Programma

15.00 uur                           Opening – Gerlinde van Vilsteren
15.10 uur                           Dilemma’s en oplossingen uit de praktijk

  • De dilemma’s van het bouwen van een groene stad voorbeelden uit verschillende steden – Marian Stuiver, Wageningen University & Research
    Reactie referent en discussie
  • Waar loop je tegenaan bij het organiseren van groen in de stad: inzichten uit het project de Groene Hovenier – Carmen Aalbers, Wageningen University & Research
    Reactie referent en discussie
  • Hoe maak je groen in de stad betaalbaar? – Joop Spijker, Wageningen University & Research
    Reactie referent en discussie

16.15 uur                           Samenvatting en afsluiting
16.30 uur                           Einde

Praktische zaken
Wanneer:          dinsdag 2 november van 15.00 tot 16.30 uur
Waar:                 online
Meer info:          https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/kenniscafe/
Aanmelden:      klik hier om u aan te melden

Kenniscafé is een initiatief van de Topsector Agri & Food en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Deze editie wordt samen met Wageningen University & Research georganiseerd.