Uitnodiging: Opening IJkcentrum voor de Bodem

Een gezonde bodem is van levensbelang, en een rijk bodemleven is daarvoor onmisbaar. Helaas gaat dat bodemleven op veel plekken achteruit. Wat voor invloed heeft groen- en bodembeheer daarop? En hoe kunnen we die kennis in gaan zetten? Vanaf volgende maand zijn de antwoorden te vinden in het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem. Je bent van harte welkom bij de digitale opening.

Het rijke leven in de bodem is cruciaal voor de vele diensten die de bodem ons bewijst. Voedsel produceren, de bovengrondse biodiversiteit sturen, ziekten en plagen onder de duim houden, beperken van de uitstoot van broeikasgassen of van vervuilende stoffen naar grond- en oppervlaktewater. De lijst is lang, want ook bodemstructuur, waterberging en levering van schoon drinkwater zijn bij een gezond bodemleven gebaat. Aan de andere kant weten we ook, dat de bodembiodiversiteit sterk achteruitgaat. In de landbouw, bossen, natuurgebieden én het stedelijk gebied.

Onder het Maaiveld
Met het Onder Het Maaiveld (OHM) programma brengen we het belang van bodembiodiversiteit breed onder de aandacht. Een van de instrumenten is het IJkcentrum, dat een belangrijk kenniscentrum wordt voor alle kennis over de biodiversiteit van de Nederlandse bodem. Het IJkcentrum gaat de biologische toestand van de Nederlandse bodem in kaart brengen en referenties leveren om de bodembiodiversiteit te verbeteren.

Save the date
Op donderdag 20 mei wordt het IJkcentrum geopenend. In een klein uur nemen we je mee door het IJkcentrum en geven we je een impressie van de stand van zaken in het hele OHM-project. Het complete programma volgt binnenkort. Save the date!

Praktische informatie