UvA-studenten onderzoeken beleving van openbaar groen in Ede

Zestig studenten van de opleiding Planologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn momenteel – van maandag 6 januari t/m vrijdag 10 januari – in Ede onderzoek aan het doen naar de beleving van openbare groene ruimtes in de gemeente.

Centraal staan de vragen: hoe relateren mensen zich aan de openbare groene ruimte en welke factoren hebben hier invloed op? Het onderzoek betreft een leerproject van de opleiding Planologie om studenten bekend te maken met het uitvoeren van empirisch onderzoek.

Biodiversiteit versterken
De gemeente Ede heeft als doel de biodiversiteit in de gemeente te beschermen en te versterken. Dit vraagt ook om ondersteuning van de bewoners. Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokkenheid van bewoners bij milieuvraagstukken is gerelateerd aan de kwaliteit van buurtbinding en de manier waarop de bebouwde omgeving en de openbare ruimte zijn ingericht. Het leerproject brengt in beeld of en in hoeverre deze aspecten ook een rol spelen in Ede.

De studenten doen een week lang onderzoek in 20 verschillende buurten in Ede. Zij nemen deur-aan-deur vragenlijsten af en interviewen bewoners en experts. De opleiding hoopt van harte op de medewerking van Edenaren.

Bron:
UvA