Van versteende parkeervlakte naar groene ontmoetingsplek

Nijmegen krijgt een nieuwe tuin aan het stationsplein. De Bindertuin is een initiatief van Architectuurcentrum Nijmegen in samenwerking met verschillende partijen. “We wilden de versteende parkeervlakte rond het oude belastingkantoor transformeren tot een groene en koele tuin voor nieuwe bewoners.”, aldus directeur Pepijn Sluiter. Vandaag gaat de eerste schop de grond in en verdwijnt er in totaal zo’n 680 m² straatwerk. Een echte Steenbreek-actie dus: Stenen eruit, GROEN erin!

Begin dit jaar nam het Architectuurcentrum Nijmegen het initiatief voor de ontwikkeling van de Bindertuin aan de Stieltjesstraat, pal tegenover het station in Nijmegen. ACN wilde de versteende parkeervlakte rond het voormalige belastingkantoor transformeren tot een groene en koele plek in de stad en legde het plan voor aan de gemeente, bewoners en woningbouwcorporatie Talis. Ook welzijnsorganisatie Bindkracht10, de tuin- en landschapsarchitecten van Buro StaLa en Operatie Steenbreek, partijen die toch al vaker samenwerken bij het vergroenen van de stad, werden erbij betrokken.

Kleur en verkoeling
Hoveniersbedrijf Liemers Hendriks zet vandaag de eerste schop in de grond bij wooncomplex Binder. In totaal gaat zo’n 680 m² straatwerk eruit, worden hekken verwijderd en hemelwater afgekoppeld. Het werk gaat een paar weken duren, waarbij het talud geleidelijk wordt afgevlakt, regenwater wordt geïnfiltreerd en bestaande beplantingsbakken de ontmoetingsruimte gaan vormen. Meerstammige bomen (den en berk), siergrassen en jaarrond bloeiende planten (salie, duizendblad, wolfsmelk en hemelsleutel) zorgen voor kleur en verkoeling.

Biodiversiteit
Het initiatief sluit aan bij het jaarprogramma van ACN: A SUNNY AFTERNOON: de stad als ecosysteem. ACN organiseert dit jaar veel activiteiten vanuit de invalshoeken stadsklimaat, natuurinclusief bouwen, biodiversiteit en voedselvoorziening. Aanvullend op het organiseren van publieksactiviteiten is ACN nu dus zelf ook initiatiefnemer voor een groener Nijmegen. Sluiter: “De nieuwe Bindertuin is in het beste geval een plek waar veel groen en water zorgen voor verkoeling. Waar insecten en kleine dieren thuis zijn. En natuurlijk waar bewoners van de Binder elkaar ontmoeten en samen de tuin kunnen onderhouden.”