Veel Gelderse scholen willen een groen schoolplein

Tegels eruit, bomen en struiken erin. Zo maak je een schoolplein groener en zorg je voor een plek voor vogels en insecten én een mooie plek voor buitenlessen. En veel scholen willen dat: de subsidieregeling Groene schoolpleinen die scholen hierbij helpt, heeft binnen twee maanden al meer dan 100 aanmeldingen van scholen uit heel Gelderland. De eerste scholen hebben inmiddels subsidie ontvangen en kunnen aan de slag.

De subsidieregeling voor het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein is in december 2018 opengesteld. De provincie betaalt mee tot een maximum van €17.500 per schoolplein. In totaal is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Slimmer, creatiever en fitter
De provincie wil dat meer kinderen natuur kunnen beleven en ontdekken. Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. Doordat er minder tegels zijn, wordt het regenwater bij heftige buien beter afgevoerd en heb je minder last van hitte in de zomer. Gedeputeerde Peter Drenth is blij met de grote belangstelling: ‘Het is geweldig dat deze regeling zo aanslaat. Het is een mooie manier om kinderen te betrekken bij het vergroenen van hun omgeving en ze er tegelijk ook van te laten genieten.’

Maak een goed plan
Bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein komt veel kijken. Voor het aanvragen van subsidie is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Alleen die plannen die daaraan voldoen, kunnen beoordeeld worden. Het advies aan scholen is daarom om de plannen eerst verder uit te werken en pas dan subsidie aan te vragen. Op het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl staan hiervoor tips en tricks.

Sponsoracties
Om het schoolplein aan te kunnen leggen, moeten veel scholen naast de subsidie ook zelf nog een flink bedrag bij elkaar brengen. De provincie werkt daarom aan een online fondswervingsplatform voor groene schoolpleinen, waarbij de provincie de kosten van het platform voor haar rekening neemt. Met online sponsoracties kunnen scholen zo op een makkelijkere en leukere manier hogere sponsoropbrengsten bijeenbrengen.

Scholen helpen elkaar
Op het platform kunnen de verschillende deelnemers elkaars acties bekijken en van elkaar leren. Er is bijvoorbeeld te zien welke sponsoracties op andere scholen zijn uitgevoerd, hoe ze dat hebben aangepakt en hoe succesvol die zijn geweest. De provincie roept scholen en de leerlingen op om alvast na te denken over creatieve ideeën voor online sponsoracties en die ideeën ook via het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl met anderen te delen.