Verantwoordelijkheidshiaat

Inderdaad, een lelijk woord. Zowel naar uiterlijk als naar de betekenis. Er is ook erg over getwijfeld, of we hierover moeten beginnen. In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar hoort immers een motiverend en inspirerend verhaal, zodat we met z’n allen weer vol goede moed verder kunnen.

Het woord slaat dan ook niet op 2021 maar op de belangrijkste indruk die het afgelopen jaar bij ons heeft nagelaten. Natuurlijk was het in meerdere opzichten voor veel van ons een akelig jaar, met elke dag de actuele coronacijfers. Naast de regelmatige berichten en VN-rapporten over klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Slecht nieuws is te verdragen als er iets tegenover staat. Zoals een perspectief op iets beters, mettertijd te bereiken of door volharding en inzet te verdienen; een illusie desnoods, waar je in kunt geloven.

Juist nu
Op het prikbord hangt al meer dan een jaar een citaat uit de krant: “Met z’n allen, met ieders verwaarloosbaar kleine bijdrage, hebben we een wereldwijd probleem veroorzaakt; dus met z’n allen kunnen we het ook oplossen”. Laten we naast zorgen voor elkaar, juist nu gaan zorgen voor het vergroenen van onze leefomgeving want de tijd begint te dringen. De gevolgen van klimaatverandering beperken zich voor veel Nederlanders vooralsnog tot hete zomerdagen en droge tuinen. De klimaatcrisis verloopt misschien langzamer en minder zichtbaar dan de coronacrisis maar de gevolgen zijn minstens zo ingrijpend. De kosten van klimaatverandering vertalen zich onder andere in gezondheidskosten als gevolg van hitte en een verslechterde luchtkwaliteit maar ook noodzakelijke investeringen om ons land klimaatbestendig te maken. Corona heeft dit jaar bij heel veel mensen meer bewustzijn voor de eigen leefomgeving gebracht. Nog nooit gingen zoveel mensen genieten in de buitenlucht of in de eigen tuinen aan de slag. Een groene leefomgeving levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van de mens, alsmede de leefbaarheid, klimaatopgave en het verbeteren van de biodiversiteit ten behoeve van een stabiel ecosysteem.

Mooi perspectief
Laten we deze tijd benutten en samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier. Als overheden, bedrijfsleven en als burgers kunnen we allemaal zelf onze verantwoordelijkheid nemen, is het niet voor onszelf dan toch zeker voor de generatie na ons. Dat lijkt mij een mooi perspectief voor het nieuwe jaar: we wensen je daarbij inspiratie, moed en gezondheid!

Vernieuwde website
De website van Steenbreek is vernieuwd. Nieuwe onderdelen zijn onder andere de Groene Menukaart en Tuintips. Daarnaast is er meer structuur aangebracht in de site. Het intranet voor de deelnemers is ongewijzigd en is via deze link te bezoeken.

Vragen
Voor vragen neem contact met het secretariaat.

We wensen je een goed 2021!

Team Steenbreek